Tatai Gábor: A Sziklakórház története 1935-2002 c. könyv megvásárolható webshopunkban.

Embermentők a háború poklában

A Sziklakórház története © Sziklakórház 2008 – Minden jog fenntartva. 1939-1945 A II. világháborús légókórház 1945-1948 Vírus Oltóanyagtermelő Intézet 1956 Forradalmi kórház 1958-1962 Hidegháborús bővítési munkálatok 1962-2007 Kórház, atombunker és polgári védelmi raktár A Sziklakórház napjainkban

1939-1945 A II. világháborús légókórház

A Sziklakórház a Budai Vár alatt található barlangrendszer egy kiépített része. A Várhegy alatti, világviszonylatban is ritka barlangok a jégkorszak után a mészkő és az alatta lévő márga találkozásánál mosódtak ki, forrásvizek segítségével. A mintegy 10 km hosszú barlangrendszert a helyi lakosok a középkortól kezdve folyamatosan használták. A II. világháború kitörésével, 1939-től jelentős részét megerősítették, óvóhellyé alakították át. A későbbi Sziklakórház első kiépített területe a „K” jelű riasztóközpont volt, ahonnan a Várnegyed légoltalmi szirénáit 1937–45 között működtették. Míg a légvédelem az ország légterének védelmét látja el, a légoltalom a civil lakosság biztonságos elhelyezésének és védelmének feladatát oldja meg.

Mivel a Vár akkoriban a „kormányzati negyed” helyszínéül szolgált, így logikus lépés volt, hogy egy bombabiztos segélyhelyet is létrehozzanak a vári lakosok és tisztviselők gyorsabb orvosi ellátása érdekében. Költségtakarékosság miatt a választás a korábban már feltárt Úri utcai szakaszra esett, ahol a riasztóközpont építményét egészítették ki a segélyhellyel. Bejárata az I. kerületi városházáról nyílt. A honvédelmi miniszter utasításával összhangban Szendy Károly, Budapest előrelátó polgármestere rendelte el a Sziklakórház kiépítését.

A létesítményt költségkímélési szempontok miatt a barlangrendszerhez igazítva alakították ki – barlangteremből szoba lett, járatból folyosó. Az építkezés 1941 és 1943 között megfeszített ütemben folyt, végül 1944. február 20-án megnyílt a Székesfőváros Sebészeti Szükségkórháza. Három kórterme, illetve korszerű műtője volt. A kórházi megnyitón jelen volt és ápolónőként is dolgozott itt özv. Horthy Istvánné Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona az I. Honvéd Hadtest vöröskeresztes főápolónője (a képen középen). A kórház főápolónője Andrássy Ilona grófnő volt. Szintén itt dolgozott Cziráky Alice grófnő és Waldbott Mady bárónő is, sok más nővérrel együtt.

Igazán intenzíven csak az 1944. májusi amerikai légitámadások után került használatba. Feladata az általános sürgősségi ellátás lett, így ekkor még főleg a légitámadásokban megsérülteket fogadta. A kórház műszakilag és orvostechnikailag nagyon korszerűnek számított. Gyenge pontja a melegítőkonyha volt, mely a külső ellátás megszűnése után, csak nehezen tudta megoldani az önálló működést. A kórházat a Szent János Kórház felügyelete alá rendelték, vezetőjének dr. Kovács István egyetemi adjunktust, sebész főorvost nevezték ki (a képen). Ő a frontot is megjárta orvosként, kórházvonaton teljesített szolgálatot. Helyettese a szintén katonaviselt dr. Seibriger András sebészorvos lett. Az orvosi ellátást a Vöröskereszt önkéntes ápolónői segítették. A 94 ágyas létesítmény Budapest 1944-45-ös ostroma idején teljesen megtelt. Kovács doktor a polgármesternek benyújtott jelentése szerint az ostrom alatt egyszerre 200-230 fő volt összezsúfolva. Szemtanúk beszámolói szerint, aki nem fért el a kórházban, a barlangrendszerbe nyíló több átjárón keresztül a barlangtermekben helyezték el. A halálozási arány igen magas volt a járványok, eszköz- és gyógyszerhiány miatt. A kórházban civilek és katonák feküdtek vegyesen, a nők számára külön kórterem volt fenntartva.

A sebesültek összetolt emeletes ágyakon feküdtek: hárman fent, hárman lent, illetve az ágyak között hordágyon vagy szalmazsákon a többiek. Német katonákat is elláttak itt, de ők nem feküdtek bent. Számos magyarországi német, sváb katonát – akik a Waffen-SS kötelékébe kényszersorozással kerültek – szintén a kórházban láttak el. Mivel a létesítménynek saját áramfejlesztője volt, az ostrom során itt még akkor is tudtak ellátást biztosítani és röntgenfelvételt készíteni, mikor a többi felszíni kórházban ez már nem volt lehetséges.

A kórházban 8 munkaszolgálatos orvos is tevékenykedett. A kerületi rendőrkapitány, dr. Koppány Kálmán megakadályozta, hogy a nyilasok deportálják őket, átöltöztek magyar katonaorvosi ruhába, így nyugodtan tudtak dolgozni. A rendőrkapitány ezért a tettéért rákerült az Igazak Falára. 1944 novemberében azonban árulás miatt két orvost elfogtak. Az egyiket a Dunába lőtték a nyilasok, a másikat koncentrációs táborba küldték.

Az orvosok és nővérek sok ezer magyar katona és civil életét mentették meg. Az 1945. február 11-i kitörés után a járóképes betegek elmentek. A többieket később a még 1945 júniusáig működő kórházból folyamatosan szállították el. A Sziklakórházban élte túl az ostromot Friedrich Born, a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi delegátusa is. Ő menlevelet adott az itteni alkalmazottaknak és letárgyalta a szovjet parancsnoksággal, hogy működhessen a kórház. Erre azért is szükség volt, mert a felszíni kórházakban nagyon nagy kár keletkezett és idő volt, míg helyreállították őket. A kórházat 1945 júniusában bezárták. Az orvosok egy része Nyugatra menekült. A kórházat vezető dr. Kovács István és dr. Seibriger András munkáját megnehezítették vagy teljesen ellehetetlenítették.

Téveszme: A kórházat nem „lángszórózták ki az oroszok”. Ez a félreértés onnan származik, hogy a barlangrendszerben el volt különítve a németeknek egy rész kórház funkciókra, de kiépítés nélkül. Az ott maradtakat (járóképtelenek) ölhették meg lángszóróval a szovjetek, miután többen még fekve is védekeztek fegyverrel, gránáttal. A cél az volt, hogy a szovjetek ne találjanak katonát a Sziklakórházban, így hamar civilbe öltöztettek mindenkit. Így senkinek nem esett bántódása.

1945-1952 Vírus Oltóanyagtermelő Intézet és a kórház újranyitása

A kórház bezárását követően, a felszerelését jórészt elvitték. A létesítményt egy magáncég, a Vírus Oltóanyagtermelő Intézet vette bérbe. Az Intézet a háború után elterjedő kiütéses tífusz elleni oltóanyag gyártását tartotta legfontosabb feladatának. Ez Magyarországon és az egész délkelet-európai régióban egyedülálló volt, így jugoszláv exportra is termeltek. 1948-ban azonban a céget államosították és hamar fel is számolták. Az 1950-es évek elején a kórházat újra felszerelték és titkosították. Az LOSK 0101/1-es rejtjelszámot kapta a „szigorúan titkos” minősítés mellé. A titkosítást csak 2002-ben oldották fel. A hidegháborús feszültség hatására döntöttek a bővítéséről, így 1952-ben egy új kórtermet alakítottak ki.

1956 Forradalmi kórház

Az 1956-os forradalom első napjaiban a kórház ismét megnyitotta kapuit és ellátta a sebesült civileket, forradalmárokat, katonákat. A kórház vezetője a János Kórház kiváló sebésze, dr. Máthé András lett. Szemtanúk szerint nyakában láncon hordta az első fejlövéses sérült agyából kioperált golyót. A beteg végül felépült. Máthé nem engedett amputálni, a lehetetlent is megpróbálva operált – sikerrel, amiért számos túlélő élete végéig hálás volt neki. A II. világháborúban is itt szolgáló dr. Seibriger András volt a helyettese, aki a disszidálás helyett a Sziklakórházat választotta. Az egyik kórterem nők számára volt fenntartva. Hat fiú és egy lány is született a forradalom napjaiban. A szabadságharc leverése után a kórház 1956 decemberéig még működött.

1958-1962 Hidegháborús bővítési munkálatok

1958-1962 között átépítették és kibővítették a létesítményt, hogy vegyi- vagy atomtámadás esetén is használható legyen. Ekkor épült az egészségügyi áteresz, lég- és vízkezelő rendszer. Kiépült a Dunához egy közvetlen vízvezeték- és szivattyúrendszer, illetve harcigázszűrő- és energiaellátó rendszerek. Utóbbi szíve a máig működőképes két GANZ gyártmányú dieselmozdony motor és a hozzájuk kapcsolódó generátorok. Így a teljes kórházat üzemeltetni lehetett volna a külső áramellátás zavara esetén. A Főváros részéről az építésvezető Bakonyi István volt. A kórházat Szabó gondnok felügyelte. A korszerű gépészet képessé tette a létesítményt vegyi- vagy atomtámadás esetén is betegeket fogadni – legalábbis elméletileg.

1962-2007 Kórház, atombunker és polgári védelmi raktár

Az elkészült, akkor igen korszerű kórházat továbbra is a János Kórház kezelte. A tervek szerint kijelölt orvosai, ápolói jöttek volna fel a létesítménybe túlélni egy vegyi- vagy atomtámadást. A 72 óra teljes és három hét részleges elzárás után megnyitva a kórházat ellátták volna a sérülteket. A kórház színvonalára jellemző, hogy légkondicionáló berendezéssel is ellátták, amivel még manapság sem büszkélkedhet minden kórház. A haditechnikai fejlődés (a hidrogénbomba) miatt már az 1960-as évek végére elavult lett a létesítmény. Megszüntetni azonban senki nem szüntette meg, így a János Kórház, mint megbízott kezelő a gondját viselte, a Polgári Védelem pedig raktárnak használta.

A létesítménybe vezényelt orvosok és ápolók az 1980-as évek közepéig tartottak évente polgári védelmi gyakorlatot a kórházban, ki-ki elpróbálva a saját szerepét konfliktus esetén. Egy gondnok család lakott az előterében lévő szolgálati lakásban 2004-ig, és szigorú titoktartási kötelezettség mellett karbantartották a kórházat. Mohácsi bácsi naponta szellőztetett, karbantartva az elektromos és gépészeti rendszert. Mohácsi néni pedig takarított, sterilizált és kéthetente újraágyazott. 2004-től az időszakos karbantartást már a János Kórházból kijáró szakemberek végezték. 2004-2006-ig a Krétakör Színház használta alkalmanként előadásra. Emellett a 2006-os Kulturális Örökség Napján is látogatható volt. Korszerűsítésre, felújításra azonban 2007-ig nem került sor.

A Sziklakórház napjainkban

2007-ben a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kezdeményezésére számos szakmai szervezet bevonásával felújításra került a létesítmény. Részlegesen már a 2007-es Múzeumok Éjszakájától megnyílt a látogatók előtt. További munkálatok után 2008. március 11-től folyamatosan megtekinthető, mint kiállítás. 2010-ben a kiállítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól megkapta a közérdekű muzeális gyűjteményi besorolást, és mint országos gyűjtőterületű múzeum működik.

A Sziklakórház főorvosa. A vele dolgozó munkaszolgálatosokat habozás nélkül segítette, a nyilasokat elzavarta a kórházból. A magyar katonákat megmentette a szovjet csapatok mészárlásától.

Dr. Kovács István,
1944-45

1944 januárjában megkezdte főápolónői szolgálatát a Sziklakórházban. Feladata volt a műtétek melletti asszisztálás, illetve az ápolónők és egyéb személyzet munkájának ellenőrzése.

Andrássy Ilona grófnő,
1944-45

1944-től a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi delegátusa. Vöröskeresztes menlevelek kiállításával közel 15 ezer embert mentett meg a biztos deportálástól.

Friedrich Born,
1944-45

Családjával a Várnegyedben húzták meg magukat, majd önkéntes Vöröskeresztes ápolóként eljött segíteni a Sziklakórházba. 21 éves volt ekkor.

Széchényi Ilona grófnő,
1944-45

Fiatal, tapasztalt sebészorvosként 1944 tavaszától a Sziklakórház vezető főorvos-helyettese volt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is a Sziklakórházban szolgált.

Dr. Seibriger András,
1944-45, 1956

A Sziklakórházban nővérként dolgozott, 1944-ben műtősnői képzést kapott. Állhatatosan végezte munkáját, amíg kormányzói családot a meghiúsult kiugrási kísérlet után a németek foglyul nem ejtették és internálták.

Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő
1944-45

Sebesültként kezelték a Sziklakórházban, majd később önkéntes orvosként dolgozott. Eredetileg bakteriológus volt, azonban volt néhány hónapos szemészi gyakorlata, így – valódi szakorvos hiányában – ő lett a kórház szemészeti orvosa.

Dr. Steinert Gyula,
1944-45

Egy, a nyolc zsidó származású munkaszolgálatos orvos közül, aki az ostrom idején a Sziklakórházban dolgozott.

Dr. Mester Endre,
1944-45

A holland származású Anna Boom Budapesten dolgozott a Svéd Vöröskereszt szolgálatában. Raoul Wallenberget is segítette embermentő munkájában, majd 1945 januárjában a Sziklakórházba menekült.

Anna Boom,
1944-45

Együtt folytatta Vöröskeresztes ápolóképzését Waldbott Madyvel, Andrássy Ilonával és özv. Horthy Istvánnéval. Cziráky Alice a Sziklakórház kötözőjének vezető asszisztense volt.

Cziráky Alice grófnő,
1944-45

Dr. Kovács István felesége. Az ostrom alatt nővérként dolgozott a kórházban. Ez idő alatt súlyosan megbetegedett, de penicillinnel sikerült őt meggyógyítani. 1956 után családjával disszidáltak.

Dr. Kovács Istvánné,
1944-45

Itt lakott a családjával a Lovas úton, majd egy idő után a Sziklakórházba menekültek. Az akkor 18 éves Soltész Edit a betegek mosdatását, etetését, orvosság kiosztását végezte.

Soltész Edit,
1944-45

Alig 16 évesen dolgozott a Sziklakórházban önkéntes ápolónőként. Eleinte az ő dolguk volt ágytálazni, mosdatni, etetni, de januártól már nekik is meg kellett tanulniuk kötözni, injekciót és fájdalomcsillapítókat adni.

Daróczy Mária,
1944-45

A Külügyminisztériumból a nyilas puccs után kirúgták, mert megtagadta a Szálasira való eskütételt. Elvégzett egy vöröskeresztes tanfolyamot, és az ostrom alatt a Sziklakórházban dolgozott.

Tarányi Margit (Daisy),
1944-45

Ő volt a Sziklakórház műtőjének vezető asszisztense. 1944 novemberéig volt a kórházban.

Báró Waldbott Mady,
1944-45

Az ostrom alatt a Szent János Kórházból főorvosként került a Sziklakórházba, 1944 decemberében. Öccse és annak családja is itt volt a kórházban. A háború után öngyilkos lett.

Dr. (vitéz) Sövényházy Ágost,
1944-45

1933 óta vöröskeresztes nővér volt, de fia születése miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Húga itt dolgozott a kórházban, ahová Pekáry Margit és 6 hónapos fia is beköltöztek.

Pekáry Margit,
1944-45

Nyíregyházáról menekültek a családdal Budapestre. Képesített ápolónő volt, Debrecenben dolgozott egy rövid ideig a klinikán, később a Sziklakórházban is segített, ahol édesanyjával lakott.

Marschek Jolán,
1944-45

1945 januárjában sebesült meg Vérmezőn. A szilánkokat és cafatokat egy ortopéd suszter vágta le lábáról, majd behozták a Sziklakórházba. Nem kapott sem gyógyszert, sem érzéstelenítést.

Szinger Géza,
1944-45

Born József felesége volt, aki azért vette el, hogy megóvja zsidó származása miatt. Segített, nővéri teendőket látott el. Később Gróf Csekonics Endre felesége lett, akivel a Sziklakórházban ismerkedett meg.

Miriam Kiefer,
1944-45

Gróf Csekonics Endre önkéntes műtős asszisztensként dolgozott a kórházban. Ő fordította magyarra a penicillin használati utasítását. A háború után elvette Miriam Kiefert, akivel a Sziklakórházban ismerkedett meg.

Gróf Csekonics Endre,
1944-45

1944 szeptemberétől járt be a Sziklakórházba segíteni, egészen az Erzsébet-híd felrobbantásáig (1945. január 18). A kórházba sosem költözött be.

Petrás Irén,
1944-45

A Sziklakórházban született 1945. január 6-án. A Lovas út 28-ban laktak.

Szakáll István,
1945

Az ostrom után egy vegyesbolt előtt rugdosták a kartondobozokat, az egyikben felrobbant egy háborúból maradt kézigránát. Högerlt a szülei behozták a kórházba, ahol 1945 márciusától júniusi feküdt.

Högerl Károly,
1945

A Sziklakórház építésének főmérnöke. 1942-ben széles felhatalmazással megbízást kap a fővárosi hatósági légoltalom építkezéseinek megszervezésére és végrehajtására.

Péchy László,
1943-44

1945 februárjában a Déryné cukrászdánál egy gránát robbant mögöttük és felhozták a Sziklakórházba. Megoperálták, de néhány nap múlva már hazaküldték a tömeg miatt.

Hódsági (Haus) Alíz,
1944-45

1944 szilveszterén került be a kórházba. A Marczibányi térről akart vizet hozni, amikor combja megsérült egy gránátszilánktól. Egészen áprilisig a Sziklakórházban volt, ekkor szülei szekérrel hazavitték Kecskemétre.

Buzogány Lenke,
1944-45

Három hónapig voltak lent az Úri u. 38. sz. ház pincéjében. Ez idő alatt a Sziklakórházból kapták az áramot. Dr. Seibriger megoperálta, feltehetően vakbélgyulladás miatt.

Hanák Terézia,
1944-45

Egy támadás során megégett a lába, ami elfertőződött. Apja kétszer is eljött meglátogatni a Sziklakórházba, de febr. 14-én a fertőzés miatt elhunyt.

Raj Gabriella,
1944-45

Vízhordás közben egy gránátszilánk eltalálta a fején. Később a Sziklakórházban tért magához. Operációra nem volt mód, így a repesz bent maradt, ami a későbbiekben sem okozott gondot.

Sándor Gedeon,
1944-45

Dr. Kálló Antal az Új Szent János Kórház patológus főorvosa volt a II. világháború idején. Az ő 10 éves fia és lánya sebesültként került a Sziklakórházba.

Dr. Kálló Antal,
1944-45

1944 októberében megcsúszott otthonukban, miközben férjének vitt vizet, és eltörte a lábát. A mentők a Sziklakórházba hozták, ahol végül 8-10 napig feküdt.

Wittmann Magdolna,
1944-45

1945 januárjában bombatalálat érte óvóhelyét. Szilánkosra tört a karja és a lába is megsebesült. Nővére a Sziklakórház konyháján dolgozott, így őt is idehozták, ahol sikeresen megműtötték.

Enyedi Zoltán,
1944-45

A II. világháború alatt a Honvédségnél szolgált hadnagyként. 1945 januárjában megsebesült és a Sziklakórházba járt kezelésekre.

Dongó Pál,
1944-45

1944 decemberében, az ostrom idején sebesült meg. A bombázás után hordágyra tették és a Sziklakórházba hozták. Az orvosok megműtötték, és utána 1 hónapig idelent volt.

Benkő Janka,
1944-45

1944 novemberében Csepel mellett utóvédként harcoltak, amikor megsebesült, és a budapesti Királyhágó utcai kórházba került. December elején hozták át a Sziklakórházba.

Máriássy László,
1944-45

Az ostrom után egyik társa a Halászbástyánál talált gránáttal játszott, ami felrobbant. A gránátból szétrepülő repeszek megsebesítették őt. A Sziklakórházban látták el.

Bejczy József,
1944-45

Dr. Farkas Elek híres virológus volt. Barátjával, Thanhoffer Lajossal a Sziklakórházban hozták létre a Vírus Oltóanyagtermelő és Kutatóintézetet, ahol tífusz elleni vakcinát gyártottak, Jugoszláv exportra.

Dr. Farkas Elek,
1944-45

Irányítása alá tartozott a budai egészségügyi ellátás, így a Sziklakórház is. 1944-ben, a nyilasok többször vidéki szolgálatba akartak áthelyezni a zsidó orvosokat – ezt Koppány visszautasította.

Dr. Koppány Kálmán,
1944-45

Az ostrom után talált egy tüzérségi lövedéket, ami felrobbant kezében. Bal kézfeje szinte teljesen eltűnt. A Batthyányi téri kórházból a Sziklakórházba hozták, hogy röntgen felvételt készítsenek kezéről.

Szentpályi-Juhász Imre,
1944-45

1945 január végén súlyosan megsebesült az állkapcsa. A kitörés után, március 15-én jött fel a Sziklakórházba, hogy röntgenfelvételt készítsenek a csontsérüléséről.

Bogárdi Mihály,
1944-45

1956-ban 20 éves orvostanhallgató volt, a Baleseti Sebészeti Intézet és Klinikán segített. Egy sebesülteket szállító kocsival jött fel a Sziklakórházba, korábban nem tudott annak létezéséről.

Dr. Vadász Gábor,
1956

A szülők 1956-ban, mint fiatal házasok, a várban laktak és a forradalom leverése idején a Sziklakórházba menekültek. November 15-én itt született meg első gyerekük, Sára. A család 1961 óta Németországban él.

Eckhardt család,
1956

November 4-én a Sándor palota mellett egy megpattant lövedék megsebesítette a fején. A Sziklakórházba hozták, ahol összevarrták a sebét. Összesen 11 napot töltött a kórházban.

Lobmayer Kornél,
1956

1956-ban az Állami Védőnőképző Iskolából érkező önkéntesek egyike volt. Körülbelül egy hónapot töltött a Sziklakórházban. Akkor 19 éves volt.

Emberovics Anna Mária,
1956

Szülész-nőgyógyász volt. 1956-ban a Lovas út 8-ban laktak, és a forradalom kezdetén átjött az egész család a Sziklakórházba. Körülbelül 2 hónapig dolgozott itt.

Dr. Jánossy Tibor,
1956

9 évesen járt itt, apjával – a kijárási tilalom ellenére – behoztak egy sebesültet.

Koday Magdolna,
1956

1956-ban ő volt a Sziklakórház főorvosa. A János Kórházból jött át a személyzettel. Máthé kiváló sebész volt, nyakláncon hordta azt a golyót, melyet egy sebesült fejéből operált ki

Dr. Máthé András,
1956

Balás Attila a Vas utcai kórház orvosa volt és az ’50-es évektől családjával a Várban laktak. Balás sebészként dolgozott a Sziklakórházban. 1956 után visszatérhetett a Vas utcai kórházba, később pedig a Bakács téri kórházban dolgozott.

Dr. Balás Attila,
1956

A Rádiónál harc közben sebesült meg 1956. október 24-én. Egy golyó szétroncsolta a térdét, ezért először a Vas utcai kórházba, majd a Sziklakórházba hozták.

Bácskai Endre,
1956

Az I. kerületben volt tisztiorvos, a kórház működését ellenőrizte 1956-ban. Amikor a Sziklakórházba szovjet katonák akartak bemenni, élesen tiltakozott a Genfi egyezményre hivatkozva. Később emiatt el is ítélték.

Dr. Boros Vida,
1956

November 5-én békésen tartott hazafelé és a semmiből eltalálta egy lövedék. Egy hónapig feküdt súlyos haslövéssel a Sziklakórházban, végül december 1-jén távozhatott.

Balogh György,
1956

1956-ban az Állami Védőnőképző Iskolából érkező önkéntesek egyike volt. Mindig az épp aktuális teendőket látta el, és állandó segítségként volt jelen a betegápolásánál, egészen december 22-ig.

Károlyiné Győri Gizella,
1956

1956-ban átköltözött a Sziklakórházba, itt a konyhán dolgozott. Kb. 50-60 emberre főztek, nem volt gond az ellátással. Húsétel mindennap volt, valamint bab, krumpli, tésztafélék – és sokszor még sütemény is.

Megyeri Vilmosné,
1956

A Budapest Főváros fővárosi légoltalmi beruházási csoportvezető főmérnöke volt a Sziklakórház bővítése és rekonstrukciós munkálatainak során az 50-es évek végén és 60-as évek elején

Bakonyi István,
1958-62

1956 után a Légoltalmi Beruházási Csoportnál kezdett el dolgozni. Részt vett Bakonyi Istvánnal a Sziklakórház 1958 és 1962 között zajló bővítésében, és gépészként a kivitelezésért volt felelős.

Ulrich Rudolf,
1958-62

Ő és férje az 1950-es években lettek a Sziklakórház gondnokai, és családjukkal beköltöztek az ottani szolgálati lakásba. 1969-ben bekövetkezett haláláig végezte a munkát.

Szabó Istvánné,
1950-69

Ő és felesége az 1950-es években lettek a Sziklakórház gondnokai, és családjukkal beköltöztek az ottani szolgálati lakásba. 1966-ban bekövetkezett haláláig végezte a munkát.

Szabó István,
1950-66

A főbejárat (1944)

A műtő (1944)

A megnyitó (1944)

A kórház felszentelése (1944)

Főorvosi konzultáció (1944)

Nővérek munkában (1944)

Gépészet (1944)

I. számú kórterem (1944)

A konyha (1944)

A főbejárat (2002)

V. sz. kórterem (2002)

Műtő (2002)

Férfi zuhanyzó (2002)

Egészségügyi áteresz (2002)

A főbejárat (2018)

III. sz. kórterem (2018)

Műtő (2018)

I. sz. kórterem (2018)

Borsos Béláné (1944-1945)

Borsos Béláné Ney Katalin az 1829 óta a Várban élő Ney-család tagja volt. Úri utca 19. számú házukat édesapja felajánlotta a Nemzetközi, illetve a Svéd Vöröskeresztnek védett gyermekotthon céljából.

“Az én férjem – dr. Buzinkay György – megsebesült a Mátyás-templom melletti ciszternánál harmadmagával, mert egy Vöröskeresztes nő kérte, hogy segítsen neki jeget vágni, mert már víz nem volt, és a vőlegénye nem mert kimenni. A férjemet kérte meg, mert akkor már víz nem volt, a házmesterné 10 éves kisfia is ment velük. Ezt a ciszternát állandóan belőtték Pestről. Ott már oroszok voltak, és január 31-én kimentek 3-4 óra felé és hoztak pár vödörrel. A férjem azt mondta, hogy ehhez is gyomor kell, mert most is egy fej nélküli hulla feküdt mellette. De még egyszer visszamentek, és akkor jöttek a halálos lövések. Ez a szegény vöröskeresztes asszony, meg a házmesterné 10 éves kisfia, az Árpi rögtön meghaltak. A férjemet – hogy kik vitték, kik nem vitték nem tudom – ide hozták le a barlangkórházba. Hát engem este nem engedtek be a barlangkórházba már, így másnap 7-re voltam itt. Borzalmas állapotban volt, nem ismertem rá.”

Daróczy Mária (1944-1945)

Daróczy Mária egy vári család fiatal, tizenéves tagjaként csatlakozott a Sziklakórház munkatársaihoz. Önkéntes segédápolónőként szolgált Budapest 1944-45-ös ostroma idején.

“November közepe táján valamikor fölrobbant a Margit híd, mert azt a németek aláaknázták, és óriási baleset volt. Az első sebesülteket akkor hozták a kórházba – akiket a Dunából kihúztak. Akkor szinte tele is lett a három kórterem. Mert ugye volt egy női, egy férfi és a katonai. Mind a kettő szinte tele lett, akkor kezdtünk mi lejárni segíteni, etetni a betegeket, ilyesmit. Még katonák akkor nem voltak. Így jött a december, körülzárták Budapestet: se ki, se be. Seibriger doktor már lent sebészkedett, és egy-két ilyen fiatal lányt odavett maga mellé. A mi dolgunk volt ágytálazni, mosdatni, etetni. Igen ám, de egyre súlyosabbá vált a helyzet, meg kellett tanulni – ezek a képzett nővérek megtanítottak – hogy kell intramuszkulárisan, izomba adni injekciót, szubkután – bőr alá – fájdalomcsillapítókat. Szóval ezt is kellett tudni, meg kötözni. Hát ez így ment, egyre zsúfoltabb körülmények közt, aztán már nem volt víz…”

Dr. Steinert Gyula (1944-1945)

Dr. Steinert Gyula az Új Szent János, majd a Szent László Kórház bakteriológusa, később a laboratórium vezetője volt. Régi barátja és kollégája dr. Kovács István vezető főorvos családjával együtt befogadta a Sziklakórházba, ahol önkéntes orvosként dolgozott a főváros 1944-45-ös ostroma idején.

„Ahogy múlt az idő, a kórházban egyre fokozódott a zsúfoltság. A gyógyultak nem akarták elhagyni biztosnak látszó menedéküket, sőt hozzátartozóikat is becsempészték ide. Ennek a folyamatnak nem lehetett ellenállni. A higiénia mélypontra süllyedt, a mellékhelyiségek levezető csatornája végleg eldugult. Elviselhetetlen bűz áradt mindenfelé. A legtöbben éjjel a szabadba szöktek ki szükségleteik elvégzésére vagy a vödrökbe gyűjtött ürülék eltávolítására. A vízszolgáltatás megszűnt, csak annyi vizünk volt, amennyit a Kapisztrán téri víztárolóból éjszaka be tudtunk hurcolni. A hiányos tisztálkodás következtében elharapódzott a rüh, megjelent a ruhatetű. Sokan véresre vakarták végtagjaikat a fertőzés következtében fellépő, kibírhatatlan viszketés miatt. Kinek volt már erre orvossága? A kötszerek, a gyógyszerek a legminimálisabb tartalékra csökkentek. Az élelmiszerek is fogytán, a betegek is csak egy-egy csésze levest kaphattak. Ebből a meleg levesből a gyermekeim is csak úgy részesülhettek, hogy cserébe a feleségemmel együtt vért adtunk a sebesültek részére. Pedig az éhezés és a sok munka miatt már mi is alig álltunk a lábunkon. A helyzet már-már kétségbeejtővé vált, amikor az ostrom 50. napján elterjedt a hír, hogy a németek az éjjel kitörést terveznek és annak sikere vagy összeomlása az ostrom végét fogja jelenteni.”

Benkő Janka (1944-1945)

Benkő Janka fiatal tizenéves lányként, egy 1944. december eleji bombatámadás során sérült meg a Madách téri csarnokban. A mentő a belvárosból a Sziklakórházba szállította, ahol egy hónapot töltött.

“Ugye december 24-én már nem volt étel. Nem tudom, ekkor már nagyon éhezhettünk, mert az édesapám egy hétfői napon azt mondta, nem bírja tovább és valahogy átjön, mert nem tudtunk egymásról. A hidak még álltak, valahogy átjött. Édesapám hozott egy üveg lekvárt, és könyörögetem neki, hogy hozzon nekem egy kis darab kenyeret, akkor megígérte. Mikor hazakerültem, akkor az apám letérdelt és bocsánatot kért, hogy másnap nem jött és nem tudott egy darab kenyeret hozni. A hídon nem akarta átengedni a kiskatona, mert bármelyik pillanatban azt a parancsot kaphatják, hogy robbantják a hidat. Hason csúszva jött át és megkeresett, ugyanezen a héten kedden vagy szerdán, vagy talán inkább csütörtökön nagyon gyorsan ment minden, mert akkor már nagyon sok volt a beteg. A folyósokon végig hordágyakon, volt akihez hozzá sem tudtak nyúlni, az ott halt meg. Úgy tudtunk kijönni, hogy csak oldalazva. Úgy nyúltak hozzánk, hogy segítsetek, és mi alig tudtunk kijönni.”

Wenetsek Oszkár (1944-45)

Wenetsek Oszkár a II. bécsi döntés után beállt a Honvédségbe, ám a fronton megsebesült, aknaszilánkok fúródtak a tüdejébe. A Sziklakórházba hozták, ahol sikeresen megműtötték. Itt vészelte át a háború hátralévő részét.

Wenetsek Ágnes (lánya): „Jó apám gyakran elmesélte, hogyan mentette meg a Sziklakórház sebészorvosa attól, hogy fél gyógyultan visszakerüljön a frontra. Tisztek érkeztek a Kórházba, hogy összeszedjék a gyógyult és részben gyógyult katonákat, hogy visszaküldjék a frontra. A főorvos közölte Édesapámmal, hogy megpróbálja menteni a harctértől. Beöltöztette ápolónak, s a műtőben odaállította a műtőasztal mellé. Éppen áramszünet volt és Édesapámnak az volt a feladata, hogy lámpával világítsa meg a műtőasztalt. A tisztek bementek, körülnéztek, s mindent rendben találva, elmentek. Néhány perc múlva édesapám – az álápoló – elájult. Szegény soha nem bírta a vér látványát.”

Mester Endre (1944-45)

Mester Endre 1944 elején került a Sziklakórházba, mint munkaszolgálatos zsidó orvos, és egészen novemberig itt dolgozott. Felesége intézte el neki, hogy ne a biztos halált jelentő frontszolgálatra küldjék.

„A Honvédelmi Minisztérium engem több más kollégámmal együtt, mint munkaszolgálatos orvost rendelt oda szolgálattételre. Kovács főorvos emberien, kollegiálisan, sőt ezen túlmenően, barátsággal kezelt bennünket. Minden kívánságunkat, ami módjában állott, teljesített és számunkra, dacára a megalázó helyzetünknek, olyan elbánást biztosított, mintha vele teljesen egyenrangúak lettünk volna. (…) Október 15-én, amikor két napra mindannyian önkényesen távoztunk a kórházból, fedezett bennünket, bár tartózkodási helyünket ismerte, el nem árult, és visszatérésünket a kórházba elősegítette. A Várban – eléggé exponált helyen – való mozgásunkat elősegítette, kosztunkat feljavította és hangsúlyozottan a legmesszemenőbben segítségünkre volt, amikor és ahol csak lehetett.”

Soltész Edit (1944-45)

Soltész Edit itt lakott családjával a Lovas úton, és egy idő után a Sziklakórházba menekültek, hogy biztonságban legyenek. 18 éves volt, mikor jelentkezett a Sziklakórházba segíteni, amiért naponta kapott egy üveg vizet.

“Eleinte azt hittük, csak pár nap az egész. Mikor azonban láttam, hogy ennek egyhamar nem lesz vége, jelentkeztem a kórházvezető orvosnál, aki korábban a szomszédunkban lakott. […] Három óriási kórterem volt. Én egy férfiterembe kerültem, civil sebesültekhez, állandó volt az utánpótlás. Éjjel kijárási tilalom volt, az őrség a mozgó alakokra felszólítás nélkül, azonnal rálőtt. Nappal az oroszok lőttek a fehér havon jól látható sietőkre. Vízért a Mátyás templom előtti nyitott víztárolóhoz sokan kimerészkedtek. A házakban levő óvóhelyek sem voltak biztonságosak, itt is sokan sebesültek meg. Képzett ápolónő persze nem voltam, de a betegek mosdatását, etetését, orvosság kiosztását örömmel végeztem.”

Szentpály-Juhász Imre (1944-45)

13 éves korában, 1945. május 2-án sérült meg a Clark Ádám tértől a várnegyedbe vezető lépcsőn. Miközben játszott, felrobbant a kezében egy tüzérségi gránát, ennek következtében komoly sérüléseket szenvedett. Bal kézfeje megsemmisült, szilánk fúródott a térdébe, és a jobb keze is jelentősen megrongálódott. A lába a szilánk következtében annyira megsérült, hogy majdnem amputálni kellett. Ezt végül sikerült elkerülni a Sziklakórházban készült röntgenfelvétel segítségével.

“… És ez olyan június közepe körüli állapot, mikor kritikussá vált az állapotom, hogy vagy kiszedik a szilánkot, vagy levágják a lábamat. Apám a láblevágáshoz nem járult hozzá, úgyhogy maradt az, hogy megpróbálják kivenni a szilánkot. Igazából idehoztak, megröntgeneztek, és ezek után a röntgen birtokában a szilánkot elég kritikus körülmények között, de sikerült kivenni. ”

Széchényi Ilona grófnő (1944-1945)

Széchényi Ilona grófnő vidékről érkezett a fővárosba, de mielőtt indult volna haza, az ostromló szovjetek gyűrűje már bezárult. Ilona grófnő önkéntes vöröskeresztes ápolónőként csatlakozott a Sziklakórház munkatársaihoz 1944 karácsonya után.

„Önkénteseink megállás nélkül dolgoztak. Ők mentek ki reggelenkint, hogy a frissen hullott havat összegyűjtsék. Ez volt a kórház vízellátása. Sok esetben egyik, másik többé nem tért vissza! A legértékesebb elem a víz volt. A szükség sokszor megtanít a megoldásokra. Így kitanulmányoztam egy módszert, mely szerint másfél liter vízben, ami egy lavorban naponta rendelkezésemre állt, tetőtől talpig meg tudtam mosdani, sőt, még a fogmosás is belefért. A szisztéma remekül bevált. Hol aludtunk? Mindig más és más helyen, ahol valami parányi szabad hely volt. Ebből az időből egyetlen éjszakára emlékszem mély undorral. A lefekvésre semmiféle hely nem adódott. Telis-tele volt minden milliméter. Az egész napi megfeszített munka után, bizony erősen elfogott a fáradság. Végül az éjszakát egy akkor felszabadult hordágyon töltöttem, amelyen a reáömlő száradó vér és annak penetráns szaga, nem éppen gusztusosnak mondható állapot. Étkezés? Valahogyan, mindég előkerült valami, amivel elláttak bennünket. Mind fiatalok voltunk és egészségesek (jómagam 21 éves). Megfeszítve dolgoztunk.

Egy napon említették, lóhúst fogunk enni. A belövések, robbanások, eredményeként, sok elpusztult ló feküdt itt-ott az utcákon. Jómagam »lóimádó«, gyanakodva, bizalmatlanul szemléltem az előttem lévő tányér tartalmát. A többiek már elkezdték az ott fekvő eledelt kóstolgatni. Közölték véleményüket. Végül mély lélegzetet véve, megkóstoltam egy kicsi darabot ebből az édeskés húsból. NEM!!! Inkább éhezek a következő napig. Gondolom, ha emberhús lett volna előttem, undorom akkor sem lehetett volna erősebb!!!”

Dr. Seibriger András (1944-45, 1956)

Dr. Seibriger András 1944-45-ben a Sziklakórház helyettes főorvosa volt. Több alkalommal teljesített katonai szolgálatot. Fiatal, tapasztalt sebészorvosként 1944 tavaszától a Sziklakórház vezető főorvosának helyetteseként dolgozott. A háború után, a kommunista diktatúra idején évekre eltiltották hivatásának gyakorlásától. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején szintén a Sziklakórházban szolgált . Ezután hosszú ideig a Sportkórház osztályvezető főorvosa volt. Lánya, Seibriger Erzsébet a mai napig itt él a Várnegyedben, az Úri utcában.

Lánya, Seibriger Erzsébet így emlékezett vissza: “És édesapám akkor – ha most az ’56-ra ugrunk -, ’56 után ugye, hát jöttek megint a szörnyű időszakok, ugye a kihallgatások. És ’56 után, amikor feljöttünk, akkor is sokan, akik itt voltak elmentek, disszidáltak. Anyukám megpróbálta rávenni apámat, hogy disszidáljunk, mert hogy ebből semmi jó nem lesz. Apám nem akart, de aztán keményen rávette. És elindult a kis család. Erre persze nem emlékszem, de elindultunk csomagokkal, és akkor – édesanyám elmondása szerint – a sarokig se értünk, majd apám letette a szatyrot, és mondta, hogy Glédiszkém te mehetsz, én nem megyek el. Nekem itt a hazám, várnak a betegeim, és a Sziklakórháznak szüksége lehet rám bármikor. És megfordult és hazament. Hát majd anyám is követte.”

Özvegy Horthy Istvánné (1944-45)

Leánykori neve Edelsheim-Gyulai Ilona. 1940-ben ment feleségül vitéz nagybányai Horthy Istvánhoz, a kormányzó idősebb fiához. Özv. Horthy Istvánné, Waldbott Mady, Cziráky Alice és Andrássy Ilona együtt folytatták Vöröskeresztes ápolóképzésüket. Ezután nővérként dolgozott, a fronton is járt, majd 1944-ben műtősnői képzést kapott. Megnyitása után a Sziklakórházban teljesített szolgálatot. Állhatatosan végezte munkáját, amíg kormányzói családot a meghiúsult kiugrási kísérlet után – 1944-ben – a németek foglyul nem ejtették, és internálták.

„Nagyon sok munka volt. Nagyon aranyos volt, mondom ez a kis cigánylány. Szerettem volna tudni, hogy mi lett belőle, mert a vasút levágta a lábát. És úgy hozták be aznap. És akkor nagyon nagy fájdalmai voltak. És a kezelésnél nagyon görbült a kis szája. De ha ott volt az ágyba, akkor énekelt ilyen kis cigány dalokat. És mondtuk neki, hogy a kezelés alatt kellene énekelnie. És akkor ennyire görbült szájjal énekelt…”

Dr. Bogárdi Mihály (1944-45)

Dr. Bogárdi Mihály állkapcsa súlyosan megsebesült 1945 január végén. Egy szükségkórházban sürgős műtétet végeztek rajta, de röntgenfelvételt csak a kitörés után tudtak készíteni, a Sziklakórházban. Az ostrom után, sokáig nem volt más működő röntgengép Budapesten.

„A tágas folyosókon egymás után sorakoztak az emeletes ágyak, „emeletenként” két-három, meztelen, bekötött fejű, sínezett karú és sínezett lábú férfi feküdt, ült, szenvedő arccal. A hőség rendkívüli volt. A folyosó egyik tágasabb szakaszát üvegfal választotta ketté, az üveg mögött műtét zajlott. Pár lépésnyire ettől éppen ételt osztottak, hatalmas edényekből. Mindenütt zsúfoltság, nyüzsgés, szenvedés, bűz, izzadságszag, vegyszerszag. A röntgen azonban zavartalanul és kifogástalanul működött. Három felvételt készített, de csak az egyik sikerült. Egy ún. szondát vezettek be a műtéti nyíláson, hogy látni lehessen, hová vezet a csatorna. A felvételen jól látszott a súlyos csontsérülésem: az állkapocs felhágó ágának a hiánya, a bal alsó bölcsességfog a nyakamban, mint kiderült a hegyével a nagy, nyaki artéria felé. A röntgenfelvétel ma is megvan. Néhány órát töltöttem a Sziklakórházban, de örök emlékem marad ez a néhány óra.”

Máriássy László (1944-45)

Máriássy László a második világháború alatt a 4. huszárezredben szolgált. 1944 novemberében a Csepel melletti harcokban megsebesült, és Budapesten látták el. Rövid ideig bekerült a Sziklakórházba, de amint jobban lett távozott és szüleinél vészelte át az ostromot.

„Fantasztikusak voltak az itteni orvosok és ápolónők. Éjjel-nappal dolgoztak és néha állva elaludtak. (…) Egy olyan irányított felfordulás volt itt, nem tudom máshogy nevezni. A koszt, amennyire csak lehetett, príma volt. Mindenki kapott enni, amennyit csak tudott és az orvosok kevesebbet ettek, mint az ápolónők és mi. Mert azt mondták, hogy mi jobban rá voltunk szorulva. Az ostrom ideje alatt lehetett hallani a belövéseket és a bombákat, illetve néha megrázkódtak dolgok. A nővérek, akik toltak bennünket, a fülük botját sem mozdították. Fantasztikusak voltak. Kötés mindig volt, mert itt valahol egy mosodában állandóan mosták a régi kötéseket. Főként azt, amit levettek a halottakról, mert nagyon sokan meghaltak. Őket nem tudták azonnal elvinni, mert először a sebesülteket kellett. Nekünk kellemetlen volt, mert bajtársak voltak. Még előtte egy nappal hamarább vicceltünk is egymással, de akkor már hideg volt és mellettünk feküdt.”

Pekáry Margit (1944-45)

Pekáry Margit vöröskeresztes ápoló volt, de gyermeke születése miatt az ostrom idején éppen fizetés nélküli szabadságon volt. Húga a Sziklakórházban dolgozott, és ezért ő és 6 hónapos fia is beköltöztek a harcok idejére. Természetesen ő maga is segített a betegápolásban.

Harmatta János (fia): „Édesanyám Pekáry Margit és húga Pekáry Gizella a Vöröskeresztbe mentek. (…) Anyám a főnővérségig vitte, egészen addig dolgozott, amíg terhes nem lett velem. Megvan az a dokumentum is, amikor ideiglenesen fölmentették őt a szolgálat alól a szülés miatt. A húga itt a Sziklakórházban volt ápolónő. Az ostrom idején lent voltunk a pincében a nagyszülőkkel, a Hattyú utcában. Annyira nem volt élelem, hogy anyám fogott és otthagyva a nagyszülőket, följött velem ide a Sziklakórházba. Beállt a szolgálatba, hogy kapjak ellátást. Egy bőröndben laktam, az volt a bölcsőm. Anyám elmondta, hogy milyen hihetetlen körülmények voltak, a zsúfoltságot és hogy mennyi emberen lehetett segíteni, mennyin nem. Az egyik bombatámadás vagy belövés alkalmával a portás meghalt. Szétlőtték a bejáratot. Édesanyám azt mesélte, hogy január első napjaitól kezdve február közepéig, a kitörésig voltunk itt.”

Kremzer Márta (1944-45)

Kremzer Márta 1944 decemberében fiatal gyerekként megsebesült Budafoki otthonuk pincéjében. Ide hozták a Sziklakórházba.

„A kórházban a katonák oldalt feküdtek, mint a krumplis zsákok, egymás feje tetején. Az egyiknek a keze hiányzott, a másiknak a lába. Beértünk egy terembe, ahol nagyon sötét volt és egy orvos ott műtött. Egy kis lámpa lógott és azt mondták, hogy egy bujkáló zsidó orvos ott húzta meg magát. Ő műtött meg engem, de a nevére nem emlékszem. Majdnem a vesémbe, kicsit lejjebb kaptam két szilánkot. Az egyiket rögtön ki tudta venni a műtét során, de a másik nem sikerült neki. Ezután hazavittek.”

Enyedi Zoltán (1944-45)

Enyedi Zoltán 1945-ben súlyosan megsebesült, húga budai lakásának pincéjében. Szilánkosra tört a karja és a lába is roncsolódott. Nővére a Sziklakórház konyháján dolgozott, ezért őt is ide szállították. Több mint két hónapig volt kórházban.

„ Minden nap reggel kaptunk egy igen tisztességes karéj kenyeret, de én nem tudtam enni. A reggeli teát és az esti levest is úgy imádkozta belém a nővérem. Akkor arra egyszerűen nem volt senkinek cérnája, hogy etesse is ott a betegeket, de a nővérem belém imádkozta. Január végére már nem adtak kenyeret. (…) Akkor már annyira sokan voltunk, hogy két ágyon hárman feküdtünk: a két súlyosabbak fejjel a fal felé és közöttük egy könnyebb, de még orvosi felügyeletre szoruló beteg. Azok a páciensek, akik nem szorultak állandó orvosi felügyeletre, félgyógyultnak számítottak. Az utcára nem lehetett őket kitenni, számukra a kórház ácsoltatott priccseket, amelyeket a barlangba helyeztek el.”

Lobmayer Kornél (1956)

Lobmayer Kornél november 4-én, a Műegyetemnél fegyverkezett fel egy barátjával, majd a Várnegyed felé vették az irányt. Aznap a romos Sándor palota mellett, egy megpattant lövedék sebesítette meg a fején. Ide hozták a Sziklakórházba, ahol összevarrták a sebét. Összesen 11 napot töltött a kórházban, a személyzetnek is segített, amikor már jobban volt. Gyógyulását már szülei vidéki házában fejezte be, és forradalmi tevékenysége miatt komolyabb retorzió nem érte.

“Nem tudtam, hogy van Sziklakórház, egy magyar katonafiú, aki összefogott minket, ezt az adhoc csoportot, kísért le ide. Itt jöttünk le a fedett lépcsőn és itt léptünk be a főbejáraton, ahogy most is. Itt mindjárt megvizsgált egy orvos, most ráismertem arra a helyiségre. Kérdezte a sebészorvos hogy álltok fiam? Nem tudtam neki mit mondani, mondom hát kilőttek! Hál’ Istennek jól megúsztam. Fölhasadt, össze kellett varrni, a zsebkendőmmel tartottam, amikor jöttünk le. Voltunk itt egy páran, akiket én nem ismertem, csak itt barátkoztunk össze. A nagykórteremben – rá is ismertem hol – kaptam ágyat. Nagyon jól éreztem magam itt. Sajnos bedagadt és sajnos lehúzódott a jobb szememre. 11 nap elteltével annyira meggyógyultam kvázi, hogy el is mehettem.”

Dr. Zsindely Zsuzsanna (1956)

Dr. Zsindely Zsuzsanna 1956-ban a forradalom és szabadságharc idején, orvos édesapja buzdítására jelentkezett a Sziklakórházban önkéntes ápolónőnek. Alig 19 évesen, közel egy hónapig dolgozott itt.

“A műtőben soha nem voltam, de egyet tudok, hogy voltam egy ember mellett, akit megműtöttek, mert egy agylövést kapott. És őróla nem lehetett tudni, hogy majd még normális lesz-e, amikor majd magához tér. És őmellette voltam másfél napot, az ott volt maga mellett abban a kuckóban (mondja Balogh felé), és őt jegeltem, csapkodott állandóan, borzasztó erős mozgási nyugtalansága volt. És végül is megkérdeztem tőle, hogy hát hol kapta a lövést. És tisztán elmondta, hogy hol. A felesége szült és oda akart bemenni látogatni és közbe kapta ezt a lövést és teljesen rendbe jött.”

Balogh György (1956)

Balogh György 27 évesen sebesült meg 1956. november 5-én. A harcokban nem vett részt, fegyver nem volt nála. Éppen hazafelé tartott, gyalogosan.

“Rendes civil ruhában voltam, fegyver nélkül. Amikor megsebesültem volt annyi lélekjelenlétem, hogy a Fehérvári kapu irányában elszaladtam, akkor még megvolt a Fehérvári kapu, a Vár végében. A Váralja úton felszaladtam, átmásztam egy kerítésen, és bemásztam az én lakássommal szemközti házba. De ott már nagyon gyengén éreztem magam, lefektettek, egész rövid időn belül jött arra az Attila úton egy teherautó, azoknak szóltak. Azok egyből kivittek, fölraktak a platóra és ide hoztak a Lovas út 4/c alá, illetve lent álltak meg, és a Zerge lépcsőn rohantak fel hordággyal és hoztak ide … Egyből a műtőbe vittek, ott én magam levetkőztem, felfeküdtem a műtőasztalra, és akkor nekiállt a Máthé András nevű sebészorvos operálni. Nem csak a hasamon (mivel haslövésem volt), hanem itt a csuklómon is – amit egy másik orvos műtött. Ha jól emlékszem Kelemen, nem emlékszem a keresztnevére … – Negyvenegy ágy volt, ott van egy kis ajtó, és ott van egy elkülönítő. Oda beraktak egy fejlövésest, akinek az agyából operálta ki a golyót a Máthé – az egy csoda volt! Kilenc napig én se enni, se inni nem kaptam, csak vérátömlesztéseket és infúziót kaptam. Kilenc napig csak a számba volt szabad venni a vizet és kiköpni. Nem volt szabad lenyelni. Utána már jobban voltam, már körülnéztem, kezdtem eszmélni. Aztán kihozták ezt a fejlövésest, közvetlenül a fal mellé tették az ágyát, hogy én beszélgessek vele, hogy nincsen-e neki agykárosodása, tehát tud-e kommunikálni.”

Múzeumi műtárgyainkat megtekintheti online is az alábbi képre kattintva a Múzeumdigitár oldalán.

MúzeumDigitár
Tatai Gábor: A Sziklakórház története 1935-2002 c. könyv megvásárolható webshopunkban.

Embermentők a háború poklában

A Sziklakórház története © Sziklakórház 2008 – Minden jog fenntartva. 1939-1945 A II. világháborús légókórház 1945-1948 Vírus Oltóanyagtermelő Intézet 1956 Forradalmi kórház 1958-1962 Hidegháborús bővítési munkálatok 1962-2007 Kórház, atombunker és polgári védelmi raktár A Sziklakórház napjainkban

1939-1945 A II. világháborús légókórház

A Sziklakórház a Budai Vár alatt található barlangrendszer egy kiépített része. A Várhegy alatti, világviszonylatban is ritka barlangok a jégkorszak után a mészkő és az alatta lévő márga találkozásánál mosódtak ki, forrásvizek segítségével. A mintegy 10 km hosszú barlangrendszert a helyi lakosok a középkortól kezdve folyamatosan használták. A II. világháború kitörésével, 1939-től jelentős részét megerősítették, óvóhellyé alakították át. A későbbi Sziklakórház első kiépített területe a „K” jelű riasztóközpont volt, ahonnan a Várnegyed légoltalmi szirénáit 1937–45 között működtették. Míg a légvédelem az ország légterének védelmét látja el, a légoltalom a civil lakosság biztonságos elhelyezésének és védelmének feladatát oldja meg.

Mivel a Vár akkoriban a „kormányzati negyed” helyszínéül szolgált, így logikus lépés volt, hogy egy bombabiztos segélyhelyet is létrehozzanak a vári lakosok és tisztviselők gyorsabb orvosi ellátása érdekében. Költségtakarékosság miatt a választás a korábban már feltárt Úri utcai szakaszra esett, ahol a riasztóközpont építményét egészítették ki a segélyhellyel. Bejárata az I. kerületi városházáról nyílt. A honvédelmi miniszter utasításával összhangban Szendy Károly, Budapest előrelátó polgármestere rendelte el a Sziklakórház kiépítését.

A létesítményt költségkímélési szempontok miatt a barlangrendszerhez igazítva alakították ki – barlangteremből szoba lett, járatból folyosó. Az építkezés 1941 és 1943 között megfeszített ütemben folyt, végül 1944. február 20-án megnyílt a Székesfőváros Sebészeti Szükségkórháza. Három kórterme, illetve korszerű műtője volt. A kórházi megnyitón jelen volt és ápolónőként is dolgozott itt özv. Horthy Istvánné Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona az I. Honvéd Hadtest vöröskeresztes főápolónője (a képen középen). A kórház főápolónője Andrássy Ilona grófnő volt. Szintén itt dolgoztak Cziráky Alice és Széchényi Ilona grófnők is, sok más nővérrel együtt.

Igazán intenzíven csak az 1944. májusi amerikai légitámadások után került használatba. Feladata az általános sürgősségi ellátás lett, így a légitámadásokban megsérülteket is fogadta. A kórház műszakilag és orvostechnikailag nagyon korszerűnek számított. Gyenge pontja a melegítőkonyha volt, mely a város bekerítése után túl kicsinek bizonyult. A kórházat a Szent János Kórház felügyelete alá rendelték, vezetőjének dr. Kovács István egyetemi adjunktust, sebész főorvost nevezték ki (a képen). Ő a frontot is megjárta orvosként, kórházvonaton teljesített szolgálatot. Helyettese a szintén katonaviselt dr. Seibriger András sebészorvos lett. Az orvosi ellátást a Vöröskereszt önkéntes ápolónői segítették. A 94 ágyas létesítmény Budapest 1944-45-ös ostroma idején teljesen megtelt. Kovács doktor a polgármesternek benyújtott jelentése szerint az ostrom alatt egyszerre 200-230 fő volt összezsúfolva. Szemtanúk beszámolói szerint, aki nem fért el a kórházban, a barlangrendszerbe nyíló több átjárón keresztül a barlangtermekben helyezték el. A halálozási arány igen magas volt a járványok, eszköz- és gyógyszerhiány miatt. A kórházban civilek és katonák feküdtek vegyesen, a nők számára külön kórterem volt fenntartva.

A sebesültek összetolt emeletes ágyakon feküdtek: hárman fent, hárman lent, illetve az ágyak között hordágyon vagy szalmazsákon a többiek. Német katonákat is elláttak itt, de ők nem feküdtek bent. Számos magyarországi német, sváb katonát – akik a Waffen-SS kötelékébe kényszersorozással kerültek – szintén a kórházban láttak el. Mivel a létesítménynek saját áramfejlesztője volt, az ostrom során itt még akkor is tudtak ellátást biztosítani és röntgenfelvételt készíteni, mikor a többi felszíni kórházban ez már nem volt lehetséges.

A kórházban 8 munkaszolgálatos orvos is tevékenykedett. A kerületi rendőrkapitány, dr. Koppány Kálmán megakadályozta, hogy a nyilasok deportálják őket, átöltöztek magyar katonaorvosi ruhába, így nyugodtan tudtak dolgozni. A rendőrkapitány ezért a tettéért rákerült az Igazak Falára. 1944 novemberében azonban árulás miatt két orvost elfogtak. Az egyiket a Dunába lőtték a nyilasok, a másikat koncentrációs táborba küldték.

Az orvosok és nővérek sok ezer magyar katona és civil életét mentették meg. Az 1945. február 11-i kitörés után a járóképes betegek elmentek. A többieket később a még 1945 júniusáig működő kórházból folyamatosan szállították el. A Sziklakórházban élte túl az ostromot Friedrich Born, a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi delegátusa is. Ő menlevelet adott az itteni alkalmazottaknak és letárgyalta a szovjet parancsnoksággal, hogy működhessen a kórház. Erre azért is szükség volt, mert a felszíni kórházakban nagyon nagy kár keletkezett és idő volt, míg helyreállították őket. A kórházat 1945 júniusában bezárták. Az orvosok egy része Nyugatra menekült. A kórházat vezető dr. Kovács Istvánt és dr. Seibriger Andrást a háború után 2-3 évig meghurcolták, a kórházi praxistól eltiltották.

Téveszme: A kórházat nem „lángszórózták ki az oroszok”. Ez a félreértés onnan származik, hogy a barlangrendszerben el volt különítve a németeknek egy rész kórház funkciókra, de kiépítés nélkül. Az ott maradtakat (járóképtelenek) ölték meg lángszóróval a szovjetek, miután többen még fekve is védekeztek fegyverrel, gránáttal. A cél az volt, hogy a szovjetek ne találjanak katonát a Sziklakórházban, így hamar civilbe öltöztettek mindenkit. Így senkinek nem esett bántódása.

1945-1948 Vírus Oltóanyagtermelő Intézet

A kórház felszerelését jórészt elvitték. A létesítményt egy magáncég, a Vírus Oltóanyagtermelő Intézet vette bérbe. Az Intézet a háború után elterjedő kiütéses tífusz elleni oltóanyag gyártását tartotta legfontosabb feladatának. Ez Magyarországon és az egész délkelet-európai régióban egyedülálló volt, így jugoszláv exportra is termeltek. Az 1950-es évek elején a létesítményt titkosították. Az LOSK 0101/1-es rejtjelszámot kapta a „szigorúan titkos” minősítés mellé. A titkosítást csak 2002-ben oldották fel. A hidegháborús feszültség hatására döntöttek a bővítéséről, így 1952-ben új kórtermet alakítottak ki és megkezdték a létesítmény felszerelését.

1956 Forradalmi kórház

Az 1956-os forradalom első napjaiban a kórház ismét megnyitotta kapuit és ellátta a sebesült civileket, katonákat. A kórház vezetője a János Kórház kiváló sebésze, dr. Máthé András lett. Szemtanúk szerint nyakában láncon hordta az első fejlövéses sérült agyából kioperált golyót. A beteg végül felépült. Máthé nem engedett amputálni, a lehetetlent is megpróbálva operált – sikerrel, amiért számos túlélő élete végéig hálás volt neki. A II. világháborúban is itt szolgáló dr. Seibriger András volt a helyettese, aki a disszidálás helyett a Sziklakórházat választotta. Az egyik kórterem nők számára volt fenntartva. Hat fiú és egy lány is született a forradalom és szabadságharc napjaiban. A szabadságharc leverése után a kórház 1956 decemberéig még működött.

1958-1962 Hidegháborús bővítési munkálatok

1958-1962 között átépítették és kibővítették a létesítményt, hogy vegyi- vagy atomtámadás esetén is használható legyen. Ekkor épült az egészségügyi áteresz, lég- és vízkezelő rendszer. Kiépült a Dunához egy közvetlen vízvezeték- és szivattyúrendszer, illetve harcigázszűrő- és energiaellátó rendszerek. Utóbbi szíve a máig működőképes két GANZ gyártmányú dieselmozdony motor és a hozzájuk kapcsolódó generátorok. Így a teljes kórházat üzemeltetni lehetett volna a külső áramellátás zavara esetén. A Főváros részéről az építésvezető Bakonyi István volt. A kórházat Szabó gondnok felügyelte. A korszerű gépészet képessé tette a létesítményt vegyi- vagy atomtámadás esetén is betegeket fogadni – legalábbis elméletileg.

1962-2007 Kórház, atombunker és polgári védelmi raktár

Az elkészült, akkor igen korszerű kórházat továbbra is a János Kórház kezelte. A tervek szerint kijelölt orvosai, ápolói jöttek volna fel a létesítménybe túlélni egy vegyi- vagy atomtámadást. A 72 óra teljes és három hét részleges elzárás után megnyitva a kórházat ellátták volna a sérülteket. A kórház színvonalára jellemző, hogy légkondicionáló berendezéssel is ellátták, amivel még manapság sem büszkélkedhet minden kórház. A haditechnikai fejlődés (a neutronbomba) miatt már az 1960-as évek végére elavult lett a létesítmény. Megszüntetni azonban senki nem szüntette meg, így a János Kórház, mint megbízott kezelő a gondját viselte, a Polgári Védelem pedig raktárnak használta.

A létesítménybe vezényelt orvosok és ápolók az 1980-as évek közepéig tartottak évente polgári védelmi gyakorlatot a kórházban, ki-ki elpróbálva a saját szerepét konfliktus esetén. Egy gondnok család lakott az előterében lévő szolgálati lakásban 2004-ig, és szigorú titoktartási kötelezettség mellett karbantartották a kórházat. Mohácsi bácsi naponta szellőztetett, karbantartva az elektromos és gépészeti rendszert. Mohácsi néni pedig takarított, sterilizált és kéthetente újraágyazott. 2004-től az időszakos karbantartást már a János Kórházból kijáró szakemberek végezték. 2004-2006-ig a Krétakör Színház használta alkalmanként előadásra. Emellett a 2006-os Kulturális Örökség Napján is látogatható volt. Korszerűsítésre, felújításra azonban 2007-ig nem került sor.

A Sziklakórház napjainkban

2007-ben a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kezdeményezésére számos szakmai szervezet bevonásával felújításra került a létesítmény. Részlegesen már a 2007-es Múzeumok Éjszakájától megnyílt a látogatók előtt. További munkálatok után 2008. március 11-től folyamatosan megtekinthető, mint kiállítás. 2010-ben a kiállítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól megkapta a közérdekű muzeális gyűjteményi besorolást, és mint országos gyűjtőterületű múzeum működik.

A Sziklakórház főorvosa. A vele dolgozó munkaszolgálatosokat habozás nélkül segítette, a nyilasokat elzavarta a kórházból. A magyar katonákat megmentette a szovjet csapatok mészárlásától.

Dr. Kovács István,
1944-45

1944 januárjában megkezdte főápolónői szolgálatát a Sziklakórházban. Feladata volt a műtétek melletti asszisztálás, illetve az ápolónők és egyéb személyzet munkájának ellenőrzése.

Andrássy Ilona grófnő,
1944-45

1944-től a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi delegátusa. Vöröskeresztes menlevelek kiállításával közel 15 ezer embert mentett meg a biztos deportálástól.

Friedrich Born,
1944-45

Családjával a Várnegyed pincéiben húzták meg magukat, majd önkéntes Vöröskeresztes ápolóként eljött segíteni a Sziklakórházba. 21 éves volt ekkor.

Széchényi Ilona grófnő,
1944-45

Fiatal, tapasztalt sebészorvosként 1944 tavaszától a Sziklakórház vezető főorvos-helyettese volt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is a Sziklakórházban szolgált.

Dr. Seibriger András,
1944-45, 1956

A Sziklakórházban nővérként dolgozott, 1944-ben műtősnői képzést kapott. Állhatatosan végezte munkáját, amíg kormányzói családot a meghiúsult kiugrási kísérlet után a németek foglyul nem ejtették és internálták.

Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő
1944-45

Sebesültként kezelték a Sziklakórházban, majd később önkéntes orvosként dolgozott. Eredetileg bakteriológus volt, azonban volt néhány hónapos szemészi gyakorlata, így – valódi szakorvos hiányában – ő lett a kórház szemészeti orvosa.

Dr. Steinert Gyula,
1944-45

Egy, a nyolc zsidó származású munkaszolgálatos orvos közül, aki az ostrom idején a Sziklakórházban dolgozott.

Dr. Mester Endre,
1944-45

A holland származású Anna Boom Budapesten dolgozott a Svéd Vöröskereszt szolgálatában. Raoul Wallenberget is segítette embermentő munkájában, majd 1945 januárjában a Sziklakórházba menekült.

Anna Boom,
1944-45

Együtt folytatta Vöröskeresztes ápolóképzését Waldbott Madyvel, Andrássy Ilonával és özv. Horthy Istvánnéval. Cziráky Alice a Sziklakórház kötözőjének vezető asszisztense volt.

Cziráky Alice grófnő,
1944-45

Dr. Kovács István felesége. Az ostrom alatt nővérként dolgozott a kórházban. Ez idő alatt súlyosan megbetegedett, de penicillinnel sikerült őt meggyógyítani. 1956 után családjával disszidáltak.

Dr. Kovács Istvánné,
1944-45

Itt lakott a családjával a Lovas úton, majd egy idő után a Sziklakórházba menekültek. Az akkor 18 éves Soltész Edit a betegek mosdatását, etetését, orvosság kiosztását végezte.

Soltész Edit,
1944-45

Alig 16 évesen dolgozott a Sziklakórházban önkéntes ápolónőként. Eleinte az ő dolguk volt ágytálazni, mosdatni, etetni, de januártól már nekik is meg kellett tanulniuk kötözni, injekciót és fájdalomcsillapítókat adni.

Daróczy Mária,
1944-45

A Külügyminisztériumból a nyilas puccs után kirúgták, mert megtagadta a Szálasira való eskütételt. Elvégzett egy vöröskeresztes tanfolyamot, és az ostrom alatt a Sziklakórházban dolgozott.

Tarányi Margit (Daisy),
1944-45

Ő volt a Sziklakórház műtőjének vezető asszisztense. 1944 novemberéig volt a kórházban.

Báró Waldbott Mady,
1944-45

Az ostrom alatt a Szent János Kórházból főorvosként került a Sziklakórházba, 1944 decemberében. Öccse és annak családja is itt volt a kórházban. A háború után öngyilkos lett.

Dr. (vitéz) Sövényházy Ágost,
1944-45

1933 óta vöröskeresztes nővér volt, de fia születése miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Húga itt dolgozott a kórházban, ahová Pekáry Margit és 6 hónapos fia is beköltöztek.

Pekáry Margit,
1944-45

Nyíregyházáról menekültek a családdal Budapestre. Képesített ápolónő volt, Debrecenben dolgozott egy rövid ideig a klinikán, később a Sziklakórházban is segített, ahol édesanyjával lakott.

Marschek Jolán,
1944-45

1945 januárjában sebesült meg Vérmezőn. A szilánkokat és cafatokat egy ortopéd suszter vágta le lábáról, majd behozták a Sziklakórházba. Nem kapott sem gyógyszert, sem érzéstelenítést.

Szinger Géza,
1944-45

Born József felesége volt, aki azért vette el, hogy megóvja zsidó származása miatt. Segített, nővéri teendőket látott el. Később Gróf Csekonics Endre felesége lett, akivel a Sziklakórházban ismerkedett meg.

Miriam Kiefer,
1944-45

Gróf Csekonics Endre önkéntes műtős asszisztensként dolgozott a kórházban. Ő fordította magyarra a penicillin használati utasítását. A háború után elvette Miriam Kiefert, akivel a Sziklakórházban ismerkedett meg.

Gróf Csekonics Endre,
1944-45

1944 szeptemberétől járt be a Sziklakórházba segíteni, egészen az Erzsébet-híd felrobbantásáig (1945. január 18). A kórházba sosem költözött be.

Petrás Irén,
1944-45

A Sziklakórházban született 1945. január 6-án. A Lovas út 28-ban laktak.

Szakáll István,
1945

Az ostrom után egy vegyesbolt előtt rugdosták a kartondobozokat, az egyikben felrobbant egy háborúból maradt kézigránát. Högerlt a szülei behozták a kórházba, ahol 1945 márciusától júniusi feküdt.

Högerl Károly,
1945

A Sziklakórház főmérnöke. 1942-ben széles felhatalmazással megbízást kap a fővárosi hatósági légoltalom építkezéseinek megszervezésére és végrehajtására.

Péchy László,
1943-44

1945 februárjában a Déryné cukrászdánál egy gránát robbant mögöttük és felhozták a Sziklakórházba. Megoperálták, de néhány nap múlva már hazaküldték a tömeg miatt.

Hódsági (Haus) Alíz,
1944-45

1944 szilveszterén került be a kórházba. A Marczibányi térről akart vizet hozni, amikor combja megsérült egy gránátszilánktól. Egészen áprilisig a Sziklakórházban volt, ekkor szülei szekérrel hazavitték Kecskemétre.

Buzogány Lenke,
1944-45

Három hónapig voltak lent az Úri u. 38. sz. ház pincéjében. Ez idő alatt a Sziklakórházból kapták az áramot. Dr. Seibriger megoperálta, feltehetően vakbélgyulladás miatt.

Hanák Terézia,
1944-45

Egy támadás során megégett a lába, ami elfertőződött. Apja kétszer is eljött meglátogatni a Sziklakórházba, de febr. 14-én a fertőzés miatt elhunyt.

Raj Gabriella,
1944-45

Vízhordás közben egy gránátszilánk eltalálta a fején. Később a Sziklakórházban tért magához. Operációra nem volt mód, így a repesz bent maradt, ami a későbbiekben sem okozott gondot.

Sándor Gedeon,
1944-45

Dr. Kálló Antal az Új Szent János Kórház patológus főorvosa volt a II. világháború idején. Az ő 10 éves fia és lánya sebesültként került a Sziklakórházba.

Dr. Kálló Antal,
1944-45

1944 októberében megcsúszott otthonukban, miközben férjének vitt vizet, és eltörte a lábát. A mentők a Sziklakórházba hozták, ahol végül 8-10 napig feküdt.

Wittmann Magdolna,
1944-45

1945 januárjában bombatalálat érte óvóhelyét. Szilánkosra tört a karja és a lába is megsebesült. Nővére a Sziklakórház konyháján dolgozott, így őt is idehozták, ahol sikeresen megműtötték.

Enyedi Zoltán,
1944-45

A II. világháború alatt a Honvédségnél szolgált hadnagyként. 1945 januárjában megsebesült és a Sziklakórházba járt kezelésekre.

Dongó Pál,
1944-45

1944 decemberében, az ostrom idején sebesült meg. A bombázás után hordágyra tették és a Sziklakórházba hozták. Az orvosok megműtötték, és utána 1 hónapig idelent volt.

Benkő Janka,
1944-45

1944 novemberében Csepel mellett utóvédként harcoltak, amikor megsebesült, és a budapesti Királyhágó utcai kórházba került. December elején hozták át a Sziklakórházba.

Máriássy László,
1944-45

Az ostrom után egyik társa a Halászbástyánál talált gránáttal játszott, ami felrobbant. A gránátból szétrepülő repeszek megsebesítették őt. A Sziklakórházban látták el.

Bejczy József,
1944-45

Dr. Farkas Elek híres virológus volt. Barátjával, Thanhoffer Lajossal a Sziklakórházban hozták létre a Vírus Oltóanyagtermelő és Kutatóintézetet, ahol tífusz elleni vakcinát gyártottak, Jugoszláv exportra.

Dr. Farkas Elek,
1944-45

Irányítása alá tartozott a budai egészségügyi ellátás, így a Sziklakórház is. 1944-ben, a nyilasok többször vidéki szolgálatba akartak áthelyezni a zsidó orvosokat – ezt Koppány visszautasította.

Dr. Koppány Kálmán,
1944-45

Az ostrom után talált egy tüzérségi lövedéket, ami felrobbant kezében. Bal kézfeje szinte teljesen eltűnt. A Batthyányi téri kórházból a Sziklakórházba hozták, hogy röntgen felvételt készítsenek kezéről.

Szentpályi-Juhász Imre,
1944-45

1945 január végén súlyosan megsebesült az állkapcsa. A kitörés után, március 15-én jött fel a Sziklakórházba, hogy röntgenfelvételt készítsenek a csontsérüléséről.

Bogárdi Mihály,
1944-45

1956-ban 20 éves orvostanhallgató volt, a Baleseti Sebészeti Intézet és Klinikán segített. Egy sebesülteket szállító kocsival jött fel a Sziklakórházba, korábban nem tudott annak létezéséről.

Dr. Vadász Gábor,
1956

A szülők 1956-ban, mint fiatal házasok, a várban laktak és a forradalom leverése idején a Sziklakórházba menekültek. November 15-én itt született meg első gyerekük, Sára. A család 1961 óta Németországban él.

Eckhardt család,
1956

November 4-én a Sándor palota mellett egy megpattant lövedék megsebesítette a fején. A Sziklakórházba hozták, ahol összevarrták a sebét. Összesen 11 napot töltött a kórházban.

Lobmayer Kornél,
1956

1956-ban az Állami Védőnőképző Iskolából érkező önkéntesek egyike volt. Körülbelül egy hónapot töltött a Sziklakórházban. Akkor 19 éves volt.

Emberovics Anna Mária,
1956

Szülész-nőgyógyász volt. 1956-ban a Lovas út 8-ban laktak, és a forradalom kezdetén átjött az egész család a Sziklakórházba. Körülbelül 2 hónapig dolgozott itt.

Dr. Jánossy Tibor,
1956

9 évesen járt itt, apjával – a kijárási tilalom ellenére – behoztak egy sebesültet.

Koday Magdolna,
1956

1956-ban ő volt a Sziklakórház főorvosa. A János Kórházból jött át a személyzettel. Máthé kiváló sebész volt, nyakláncon hordta azt a golyót, melyet egy sebesült fejéből operált ki

Dr. Máthé András,
1956

Balás Attila a Vas utcai kórház orvosa volt és az ’50-es évektől családjával a Várban laktak. Balás sebészként dolgozott a Sziklakórházban. 1956 után visszatérhetett a Vas utcai kórházba, később pedig a Bakács téri kórházban dolgozott.

Dr. Balás Attila,
1956

A Rádiónál harc közben sebesült meg 1956. október 24-én. Egy golyó szétroncsolta a térdét, ezért először a Vas utcai kórházba, majd a Sziklakórházba hozták.

Bácskai Endre,
1956

Az I. kerületben volt tisztiorvos, a kórház működését ellenőrizte 1956-ban. Amikor a Sziklakórházba szovjet katonák akartak bemenni, élesen tiltakozott a Genfi egyezményre hivatkozva. Később emiatt el is ítélték.

Dr. Boros Vida,
1956

November 5-én békésen tartott hazafelé és a semmiből eltalálta egy lövedék. Egy hónapig feküdt súlyos haslövéssel a Sziklakórházban, végül december 1-jén távozhatott.

Balogh György,
1956

1956-ban az Állami Védőnőképző Iskolából érkező önkéntesek egyike volt. Mindig az épp aktuális teendőket látta el, és állandó segítségként volt jelen a betegápolásánál, egészen december 22-ig.

Károlyiné Győri Gizella,
1956

1956-ban átköltözött a Sziklakórházba, itt a konyhán dolgozott. Kb. 50-60 emberre főztek, nem volt gond az ellátással. Húsétel mindennap volt, valamint bab, krumpli, tésztafélék – és sokszor még sütemény is.

Megyeri Vilmosné,
1956

A Budapest Főváros fővárosi légoltalmi beruházási csoportvezető főmérnöke volt a Sziklakórház bővítése és rekonstrukciós munkálatainak során az 50-es évek végén és 60-as évek elején

Bakonyi István,
1958-62

1956 után a Légoltalmi Beruházási Csoportnál kezdett el dolgozni. Részt vett Bakonyi Istvánnal a Sziklakórház 1958 és 1962 között zajló bővítésében, és gépészként a kivitelezésért volt felelős.

Ulrich Rudolf,
1958-62

Ő és férje az 1950-es években lettek a Sziklakórház gondnokai, és családjukkal beköltöztek az ottani szolgálati lakásba. 1969-ben bekövetkezett haláláig végezte a munkát.

Szabó Istvánné,
1950-69

Ő és felesége az 1950-es években lettek a Sziklakórház gondnokai, és családjukkal beköltöztek az ottani szolgálati lakásba. 1966-ban bekövetkezett haláláig végezte a munkát.

Szabó István,
1950-66

A főbejárat (1944)

A műtő (1944)

A megnyitó (1944)

A kórház felszentelése (1944)

Főorvosi konzultáció (1944)

Nővérek munkában (1944)

Gépészet (1944)

I. számú kórterem (1944)

A konyha (1944)

A főbejárat (2002)

V. sz. kórterem (2002)

Műtő (2002)

Férfi zuhanyzó (2002)

Egészségügyi áteresz (2002)

A főbejárat (2018)

III. sz. kórterem (2018)

Műtő (2018)

I. sz. kórterem (2018)

Borsos Béláné (1944-1945)

Borsos Béláné Ney Katalin az 1829 óta a Várban élő Ney-család tagja volt. Úri utca 19. számú házukat édesapja felajánlotta a Nemzetközi, illetve a Svéd Vöröskeresztnek védett gyermekotthon céljából.

“Az én férjem – dr. Buzinkay György – megsebesült a Mátyás-templom melletti ciszternánál harmadmagával, mert egy Vöröskeresztes nő kérte, hogy segítsen neki jeget vágni, mert már víz nem volt, és a vőlegénye nem mert kimenni. A férjemet kérte meg, mert akkor már víz nem volt, a házmesterné 10 éves kisfia is ment velük. Ezt a ciszternát állandóan belőtték Pestről. Ott már oroszok voltak, és január 31-én kimentek 3-4 óra felé és hoztak pár vödörrel. A férjem azt mondta, hogy ehhez is gyomor kell, mert most is egy fej nélküli hulla feküdt mellette. De még egyszer visszamentek, és akkor jöttek a halálos lövések. Ez a szegény vöröskeresztes asszony, meg a házmesterné 10 éves kisfia, az Árpi rögtön meghaltak. A férjemet – hogy kik vitték, kik nem vitték nem tudom – ide hozták le a barlangkórházba. Hát engem este nem engedtek be a barlangkórházba már, így másnap 7-re voltam itt. Borzalmas állapotban volt, nem ismertem rá.”

Daróczy Mária (1944-1945)

Daróczy Mária egy vári család fiatal, tizenéves tagjaként csatlakozott a Sziklakórház munkatársaihoz. Önkéntes segédápolónőként szolgált Budapest 1944-45-ös ostroma idején.

“November közepe táján valamikor fölrobbant a Margit híd, mert azt a németek aláaknázták, és óriási baleset volt. Az első sebesülteket akkor hozták a kórházba – akiket a Dunából kihúztak. Akkor szinte tele is lett a három kórterem. Mert ugye volt egy női, egy férfi és a katonai. Mind a kettő szinte tele lett, akkor kezdtünk mi lejárni segíteni, etetni a betegeket, ilyesmit. Még katonák akkor nem voltak. Így jött a december, körülzárták Budapestet: se ki, se be. Seibriger doktor már lent sebészkedett, és egy-két ilyen fiatal lányt odavett maga mellé. A mi dolgunk volt ágytálazni, mosdatni, etetni. Igen ám, de egyre súlyosabbá vált a helyzet, meg kellett tanulni – ezek a képzett nővérek megtanítottak – hogy kell intramuszkulárisan, izomba adni injekciót, szubkután – bőr alá – fájdalomcsillapítókat. Szóval ezt is kellett tudni, meg kötözni. Hát ez így ment, egyre zsúfoltabb körülmények közt, aztán már nem volt víz…”

Dr. Steinert Gyula (1944-1945)

Dr. Steinert Gyula az Új Szent János, majd a Szent László Kórház bakteriológusa, később a laboratórium vezetője volt. Régi barátja és kollégája dr. Kovács István vezető főorvos családjával együtt befogadta a Sziklakórházba, ahol önkéntes orvosként dolgozott a főváros 1944-45-ös ostroma idején.

„Ahogy múlt az idő, a kórházban egyre fokozódott a zsúfoltság. A gyógyultak nem akarták elhagyni biztosnak látszó menedéküket, sőt hozzátartozóikat is becsempészték ide. Ennek a folyamatnak nem lehetett ellenállni. A higiénia mélypontra süllyedt, a mellékhelyiségek levezető csatornája végleg eldugult. Elviselhetetlen bűz áradt mindenfelé. A legtöbben éjjel a szabadba szöktek ki szükségleteik elvégzésére vagy a vödrökbe gyűjtött ürülék eltávolítására. A vízszolgáltatás megszűnt, csak annyi vizünk volt, amennyit a Kapisztrán téri víztárolóból éjszaka be tudtunk hurcolni. A hiányos tisztálkodás következtében elharapódzott a rüh, megjelent a ruhatetű. Sokan véresre vakarták végtagjaikat a fertőzés következtében fellépő, kibírhatatlan viszketés miatt. Kinek volt már erre orvossága? A kötszerek, a gyógyszerek a legminimálisabb tartalékra csökkentek. Az élelmiszerek is fogytán, a betegek is csak egy-egy csésze levest kaphattak. Ebből a meleg levesből a gyermekeim is csak úgy részesülhettek, hogy cserébe a feleségemmel együtt vért adtunk a sebesültek részére. Pedig az éhezés és a sok munka miatt már mi is alig álltunk a lábunkon. A helyzet már-már kétségbeejtővé vált, amikor az ostrom 50. napján elterjedt a hír, hogy a németek az éjjel kitörést terveznek és annak sikere vagy összeomlása az ostrom végét fogja jelenteni.”

Benkő Janka (1944-1945)

Benkő Janka fiatal tizenéves lányként, egy 1944. december eleji bombatámadás során sérült meg a Madách téri csarnokban. A mentő a belvárosból a Sziklakórházba szállította, ahol egy hónapot töltött.

“Ugye december 24-én már nem volt étel. Nem tudom, ekkor már nagyon éhezhettünk, mert az édesapám egy hétfői napon azt mondta, nem bírja tovább és valahogy átjön, mert nem tudtunk egymásról. A hidak még álltak, valahogy átjött. Édesapám hozott egy üveg lekvárt, és könyörögetem neki, hogy hozzon nekem egy kis darab kenyeret, akkor megígérte. Mikor hazakerültem, akkor az apám letérdelt és bocsánatot kért, hogy másnap nem jött és nem tudott egy darab kenyeret hozni. A hídon nem akarta átengedni a kiskatona, mert bármelyik pillanatban azt a parancsot kaphatják, hogy robbantják a hidat. Hason csúszva jött át és megkeresett, ugyanezen a héten kedden vagy szerdán, vagy talán inkább csütörtökön nagyon gyorsan ment minden, mert akkor már nagyon sok volt a beteg. A folyósokon végig hordágyakon, volt akihez hozzá sem tudtak nyúlni, az ott halt meg. Úgy tudtunk kijönni, hogy csak oldalazva. Úgy nyúltak hozzánk, hogy segítsetek, és mi alig tudtunk kijönni.”

Wenetsek Oszkár (1944-45)

Wenetsek Oszkár a II. bécsi döntés után beállt a Honvédségbe, ám a fronton megsebesült, aknaszilánkok fúródtak a tüdejébe. A Sziklakórházba hozták, ahol sikeresen megműtötték. Itt vészelte át a háború hátralévő részét.

Wenetsek Ágnes (lánya): „Jó apám gyakran elmesélte, hogyan mentette meg a Sziklakórház sebészorvosa attól, hogy fél gyógyultan visszakerüljön a frontra. Tisztek érkeztek a Kórházba, hogy összeszedjék a gyógyult és részben gyógyult katonákat, hogy visszaküldjék a frontra. A főorvos közölte Édesapámmal, hogy megpróbálja menteni a harctértől. Beöltöztette ápolónak, s a műtőben odaállította a műtőasztal mellé. Éppen áramszünet volt és Édesapámnak az volt a feladata, hogy lámpával világítsa meg a műtőasztalt. A tisztek bementek, körülnéztek, s mindent rendben találva, elmentek. Néhány perc múlva édesapám – az álápoló – elájult. Szegény soha nem bírta a vér látványát.”

Mester Endre (1944-45)

Mester Endre 1944 elején került a Sziklakórházba, mint munkaszolgálatos zsidó orvos, és egészen novemberig itt dolgozott. Felesége intézte el neki, hogy ne a biztos halált jelentő frontszolgálatra küldjék.

„A Honvédelmi Minisztérium engem több más kollégámmal együtt, mint munkaszolgálatos orvost rendelt oda szolgálattételre. Kovács főorvos emberien, kollegiálisan, sőt ezen túlmenően, barátsággal kezelt bennünket. Minden kívánságunkat, ami módjában állott, teljesített és számunkra, dacára a megalázó helyzetünknek, olyan elbánást biztosított, mintha vele teljesen egyenrangúak lettünk volna. (…) Október 15-én, amikor két napra mindannyian önkényesen távoztunk a kórházból, fedezett bennünket, bár tartózkodási helyünket ismerte, el nem árult, és visszatérésünket a kórházba elősegítette. A Várban – eléggé exponált helyen – való mozgásunkat elősegítette, kosztunkat feljavította és hangsúlyozottan a legmesszemenőbben segítségünkre volt, amikor és ahol csak lehetett.”

Soltész Edit (1944-45)

Soltész Edit itt lakott családjával a Lovas úton, és egy idő után a Sziklakórházba menekültek, hogy biztonságban legyenek. 18 éves volt, mikor jelentkezett a Sziklakórházba segíteni, amiért naponta kapott egy üveg vizet.

“Eleinte azt hittük, csak pár nap az egész. Mikor azonban láttam, hogy ennek egyhamar nem lesz vége, jelentkeztem a kórházvezető orvosnál, aki korábban a szomszédunkban lakott. […] Három óriási kórterem volt. Én egy férfiterembe kerültem, civil sebesültekhez, állandó volt az utánpótlás. Éjjel kijárási tilalom volt, az őrség a mozgó alakokra felszólítás nélkül, azonnal rálőtt. Nappal az oroszok lőttek a fehér havon jól látható sietőkre. Vízért a Mátyás templom előtti nyitott víztárolóhoz sokan kimerészkedtek. A házakban levő óvóhelyek sem voltak biztonságosak, itt is sokan sebesültek meg. Képzett ápolónő persze nem voltam, de a betegek mosdatását, etetését, orvosság kiosztását örömmel végeztem.”

Szentpály-Juhász Imre (1944-45)

13 éves korában, 1945. május 2-án sérült meg a Clark Ádám tértől a várnegyedbe vezető lépcsőn. Miközben játszott, felrobbant a kezében egy tüzérségi gránát, ennek következtében komoly sérüléseket szenvedett. Bal kézfeje megsemmisült, szilánk fúródott a térdébe, és a jobb keze is jelentősen megrongálódott. A lába a szilánk következtében annyira megsérült, hogy majdnem amputálni kellett. Ezt végül sikerült elkerülni a Sziklakórházban készült röntgenfelvétel segítségével.

“… És ez olyan június közepe körüli állapot, mikor kritikussá vált az állapotom, hogy vagy kiszedik a szilánkot, vagy levágják a lábamat. Apám a láblevágáshoz nem járult hozzá, úgyhogy maradt az, hogy megpróbálják kivenni a szilánkot. Igazából idehoztak, megröntgeneztek, és ezek után a röntgen birtokában a szilánkot elég kritikus körülmények között, de sikerült kivenni. ”

Széchényi Ilona grófnő (1944-1945)

Széchényi Ilona grófnő vidékről érkezett a fővárosba, de mielőtt indult volna haza, az ostromló szovjetek gyűrűje már bezárult. Ilona grófnő önkéntes vöröskeresztes ápolónőként csatlakozott a Sziklakórház munkatársaihoz 1944 karácsonya után.

„Önkénteseink megállás nélkül dolgoztak. Ők mentek ki reggelenkint, hogy a frissen hullott havat összegyűjtsék. Ez volt a kórház vízellátása. Sok esetben egyik, másik többé nem tért vissza! A legértékesebb elem a víz volt. A szükség sokszor megtanít a megoldásokra. Így kitanulmányoztam egy módszert, mely szerint másfél liter vízben, ami egy lavorban naponta rendelkezésemre állt, tetőtől talpig meg tudtam mosdani, sőt, még a fogmosás is belefért. A szisztéma remekül bevált. Hol aludtunk? Mindig más és más helyen, ahol valami parányi szabad hely volt. Ebből az időből egyetlen éjszakára emlékszem mély undorral. A lefekvésre semmiféle hely nem adódott. Telis-tele volt minden milliméter. Az egész napi megfeszített munka után, bizony erősen elfogott a fáradság. Végül az éjszakát egy akkor felszabadult hordágyon töltöttem, amelyen a reáömlő száradó vér és annak penetráns szaga, nem éppen gusztusosnak mondható állapot. Étkezés? Valahogyan, mindég előkerült valami, amivel elláttak bennünket. Mind fiatalok voltunk és egészségesek (jómagam 21 éves). Megfeszítve dolgoztunk.

Egy napon említették, lóhúst fogunk enni. A belövések, robbanások, eredményeként, sok elpusztult ló feküdt itt-ott az utcákon. Jómagam »lóimádó«, gyanakodva, bizalmatlanul szemléltem az előttem lévő tányér tartalmát. A többiek már elkezdték az ott fekvő eledelt kóstolgatni. Közölték véleményüket. Végül mély lélegzetet véve, megkóstoltam egy kicsi darabot ebből az édeskés húsból. NEM!!! Inkább éhezek a következő napig. Gondolom, ha emberhús lett volna előttem, undorom akkor sem lehetett volna erősebb!!!”

Dr. Seibriger András (1944-45, 1956)

Dr. Seibriger András 1944-45-ben a Sziklakórház helyettes főorvosa volt. Több alkalommal teljesített katonai szolgálatot, járt a keleti fronton is. Fiatal, tapasztalt sebészorvosként 1944 tavaszától a Sziklakórház vezető főorvosának helyetteseként dolgozott. A háború után, a kommunista diktatúra idején évekre eltiltották hivatásának gyakorlásától. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején szintén a Sziklakórházban szolgált . Ezután hosszú ideig a Sportkórház osztályvezető főorvosa volt. Lánya, Seibriger Erzsébet a mai napig itt él a Várnegyedben, az Úri utcában.

“És édesapám akkor – ha most az ’56-ra ugrunk -, ’56 után ugye, hát jöttek megint a szörnyű időszakok, ugye a kihallgatások. És ’56 után, amikor feljöttünk, akkor is sokan, akik itt voltak elmentek, disszidáltak. Anyukám megpróbálta rávenni apámat, hogy disszidáljunk, mert hogy ebből semmi jó nem lesz. Apám nem akart, de aztán keményen rávette. És elindult a kis család. Erre persze nem emlékszem, de elindultunk csomagokkal, és akkor – édesanyám elmondása szerint – a sarokig se értünk, majd apám letette a szatyrot, és mondta, hogy Glédiszkém te mehetsz, én nem megyek el. Nekem itt a hazám, várnak a betegeim, és a Sziklakórháznak szüksége lehet rám bármikor. És megfordult és hazament. Hát majd anyám is követte. ” – lánya, Seibriger Erzsébet

Özvegy Horthy Istvánné (1944-45)

Leánykori neve Edelsheim-Gyulai Ilona. 1940-ben ment feleségül vitéz nagybányai Horthy Istvánhoz, a kormányzó idősebb fiához. Özv. Horthy Istvánné, Waldbott Mady, Cziráky Alice és Andrássy Ilona együtt folytatták Vöröskeresztes ápolóképzésüket. Ezután nővérként dolgozott, a fronton is járt, majd 1944-ben műtősnői képzést kapott. Megnyitása után a Sziklakórházban teljesített szolgálatot. Állhatatosan végezte munkáját, amíg kormányzói családot a meghiúsult kiugrási kísérlet után – 1944-ben – a németek foglyul nem ejtették, és internálták.

„Nagyon sok munka volt. Nagyon aranyos volt, mondom ez a kis cigánylány. Szerettem volna tudni, hogy mi lett belőle, mert a vasút levágta a lábát. És úgy hozták be aznap. És akkor nagyon nagy fájdalmai voltak. És a kezelésnél nagyon görbült a kis szája. De ha ott volt az ágyba, akkor énekelt ilyen kis cigány dalokat. És mondtuk neki, hogy a kezelés alatt kellene énekelnie. És akkor ennyire görbült szájjal énekelt…”

Dr. Bogárdi Mihály (1944-45)

Dr. Bogárdi Mihály állkapcsa súlyosan megsebesült 1945 január végén. Egy szükségkórházban sürgős műtétet végeztek rajta, de röntgenfelvételt csak a kitörés után tudtak készíteni, a Sziklakórházban. Az ostrom után, sokáig nem volt más működő röntgengép Budapesten.

„A tágas folyosókon egymás után sorakoztak az emeletes ágyak, „emeletenként” két-három, meztelen, bekötött fejű, sínezett karú és sínezett lábú férfi feküdt, ült, szenvedő arccal. A hőség rendkívüli volt. A folyosó egyik tágasabb szakaszát üvegfal választotta ketté, az üveg mögött műtét zajlott. Pár lépésnyire ettől éppen ételt osztottak, hatalmas edényekből. Mindenütt zsúfoltság, nyüzsgés, szenvedés, bűz, izzadságszag, vegyszerszag. A röntgen azonban zavartalanul és kifogástalanul működött. Három felvételt készített, de csak az egyik sikerült. Egy ún. szondát vezettek be a műtéti nyíláson, hogy látni lehessen, hová vezet a csatorna. A felvételen jól látszott a súlyos csontsérülésem: az állkapocs felhágó ágának a hiánya, a bal alsó bölcsességfog a nyakamban, mint kiderült a hegyével a nagy, nyaki artéria felé. A röntgenfelvétel ma is megvan. Néhány órát töltöttem a Sziklakórházban, de örök emlékem marad ez a néhány óra.”

Máriássy László (1944-45)

Máriássy László a második világháború alatt a 4. huszárezredben szolgált. 1944 novemberében a Csepel melletti harcokban megsebesült, és Budapesten látták el. Rövid ideig bekerült a Sziklakórházba, de amint jobban lett távozott és szüleinél vészelte át az ostromot.

„Fantasztikusak voltak az itteni orvosok és ápolónők. Éjjel-nappal dolgoztak és néha állva elaludtak. (…) Egy olyan irányított felfordulás volt itt, nem tudom máshogy nevezni. A koszt, amennyire csak lehetett, príma volt. Mindenki kapott enni, amennyit csak tudott és az orvosok kevesebbet ettek, mint az ápolónők és mi. Mert azt mondták, hogy mi jobban rá voltunk szorulva. Az ostrom ideje alatt lehetett hallani a belövéseket és a bombákat, illetve néha megrázkódtak dolgok. A nővérek, akik toltak bennünket, a fülük botját sem mozdították. Fantasztikusak voltak. Kötés mindig volt, mert itt valahol egy mosodában állandóan mosták a régi kötéseket. Főként azt, amit levettek a halottakról, mert nagyon sokan meghaltak. Őket nem tudták azonnal elvinni, mert először a sebesülteket kellett. Nekünk kellemetlen volt, mert bajtársak voltak. Még előtte egy nappal hamarább vicceltünk is egymással, de akkor már hideg volt és mellettünk feküdt.”

Pekáry Margit (1944-45)

Pekáry Margit vöröskeresztes ápoló volt, de gyermeke születése miatt az ostrom idején éppen fizetés nélküli szabadságon volt. Húga a Sziklakórházban dolgozott, és ezért ő és 6 hónapos fia is beköltöztek a harcok idejére. Természetesen ő maga is segített a betegápolásban.

Harmatta János (fia): „Édesanyám Pekáry Margit és húga Pekáry Gizella a Vöröskeresztbe mentek. (…) Anyám a főnővérségig vitte, egészen addig dolgozott, amíg terhes nem lett velem. Megvan az a dokumentum is, amikor ideiglenesen fölmentették őt a szolgálat alól a szülés miatt. A húga itt a Sziklakórházban volt ápolónő. Az ostrom idején lent voltunk a pincében a nagyszülőkkel, a Hattyú utcában. Annyira nem volt élelem, hogy anyám fogott és otthagyva a nagyszülőket, följött velem ide a Sziklakórházba. Beállt a szolgálatba, hogy kapjak ellátást. Egy bőröndben laktam, az volt a bölcsőm. Anyám elmondta, hogy milyen hihetetlen körülmények voltak, a zsúfoltságot és hogy mennyi emberen lehetett segíteni, mennyin nem. Az egyik bombatámadás vagy belövés alkalmával a portás meghalt. Szétlőtték a bejáratot. Édesanyám azt mesélte, hogy január első napjaitól kezdve február közepéig, a kitörésig voltunk itt.”

Kremzer Márta (1944-45)

Kremzer Márta 1944 decemberében fiatal gyerekként megsebesült Budafoki otthonuk pincéjében. Ide hozták a Sziklakórházba.

„A kórházban a katonák oldalt feküdtek, mint a krumplis zsákok, egymás feje tetején. Az egyiknek a keze hiányzott, a másiknak a lába. Beértünk egy terembe, ahol nagyon sötét volt és egy orvos ott műtött. Egy kis lámpa lógott és azt mondták, hogy egy bujkáló zsidó orvos ott húzta meg magát. Ő műtött meg engem, de a nevére nem emlékszem. Majdnem a vesémbe, kicsit lejjebb kaptam két szilánkot. Az egyiket rögtön ki tudta venni a műtét során, de a másik nem sikerült neki. Ezután hazavittek.”

Enyedi Zoltán (1944-45)

Enyedi Zoltán 1945-ben súlyosan megsebesült, húga budai lakásának pincéjében. Szilánkosra tört a karja és a lába is roncsolódott. Nővére a Sziklakórház konyháján dolgozott, ezért őt is ide szállították. Több mint két hónapig volt kórházban.

„ Minden nap reggel kaptunk egy igen tisztességes karéj kenyeret, de én nem tudtam enni. A reggeli teát és az esti levest is úgy imádkozta belém a nővérem. Akkor arra egyszerűen nem volt senkinek cérnája, hogy etesse is ott a betegeket, de a nővérem belém imádkozta. Január végére már nem adtak kenyeret. (…) Akkor már annyira sokan voltunk, hogy két ágyon hárman feküdtünk: a két súlyosabbak fejjel a fal felé és közöttük egy könnyebb, de még orvosi felügyeletre szoruló beteg. Azok a páciensek, akik nem szorultak állandó orvosi felügyeletre, félgyógyultnak számítottak. Az utcára nem lehetett őket kitenni, számukra a kórház ácsoltatott priccseket, amelyeket a barlangba helyeztek el.”

Lobmayer Kornél (1956)

Lobmayer Kornél november 4-én, a Műegyetemnél fegyverkezett fel egy barátjával, majd a Várnegyed felé vették az irányt. Aznap a romos Sándor palota mellett, egy megpattant lövedék sebesítette meg a fején. Ide hozták a Sziklakórházba, ahol összevarrták a sebét. Összesen 11 napot töltött a kórházban, a személyzetnek is segített, amikor már jobban volt. Gyógyulását már szülei vidéki házában fejezte be, és forradalmi tevékenysége miatt komolyabb retorzió nem érte.

“Nem tudtam, hogy van Sziklakórház, egy magyar katonafiú, aki összefogott minket, ezt az adhoc csoportot, kísért le ide. Itt jöttünk le a fedett lépcsőn és itt léptünk be a főbejáraton, ahogy most is. Itt mindjárt megvizsgált egy orvos, most ráismertem arra a helyiségre (az oszlopos helyiség – E.K.). Kérdezte a sebészorvos hogy álltok fiam? Nem tudtam neki mit mondani, mondom hát kilőttek! Hál’ Istennek jól megúsztam. Fölhasadt, össze kellett varrni, a zsebkendőmmel tartottam, amikor jöttünk le. Voltunk itt egy páran, akiket én nem ismertem, csak itt barátkoztunk össze. A nagykórteremben – rá is ismertem hol – kaptam ágyat. Nagyon jól éreztem magam itt. Sajnos bedagadt és sajnos lehúzódott a jobb szememre. 11 nap elteltével annyira meggyógyultam kvázi, hogy el is mehettem.”

Dr. Zsindely Zsuzsanna (1956)

“A műtőben soha nem voltam, de egyet tudok, hogy voltam egy ember mellett, akit megműtöttek, mert egy agylövést kapott. És őróla nem lehetett tudni, hogy majd még normális lesz-e, amikor majd magához tér. magához tér. És őmellette voltam másfél napot, az ott volt maga mellett abban a kuckóban (mondja Balogh felé), és őt jegeltem, csapkodott állandóan, borzasztó erős mozgási nyugtalansága volt. És végül is megkérdeztem tőle, hogy hát hol kapta a lövést. És tisztán elmondta, hogy hol. A felesége szült és oda akart bemenni látogatni és közbe kapta ezt a lövést és teljesen rendbe jött.”

Balogh György (1956)

Balogh György 27 évesen sebesült meg 1956. november 5-én. A harcokban nem vett részt, fegyver nem volt nála. Éppen hazafelé tartott, gyalogosan.

“Rendes civil ruhában voltam, fegyver nélkül. Amikor megsebesültem volt annyi lélekjelenlétem, hogy a Fehérvári kapu irányában elszaladtam, akkor még megvolt a Fehérvári kapu, a Vár végében. A Váralja úton felszaladtam, átmásztam egy kerítésen, és bemásztam az én lakássommal szemközti házba. De ott már nagyon gyengén éreztem magam, lefektettek, egész rövid időn belül jött arra az Attila úton egy teherautó, azoknak szóltak. Azok egyből kivittek, fölraktak a platóra és ide hoztak a Lovas út 4/c alá, illetve lent álltak meg, és a Zerge lépcsőn rohantak fel hordággyal és hoztak ide … Egyből a műtőbe vittek, ott én magam levetkőztem, felfeküdtem a műtőasztalra, és akkor nekiállt a Máthé András nevű sebészorvos operálni. Nem csak a hasamon (mivel haslövésem volt), hanem itt a csuklómon is – amit egy másik orvos műtött. Ha jól emlékszem Kelemen, nem emlékszem a keresztnevére … – Negyvenegy ágy volt, ott van egy kis ajtó, és ott van egy elkülönítő. Oda beraktak egy fejlövésest, akinek az agyából operálta ki a golyót a Máthé – az egy csoda volt! Kilenc napig én se enni, se inni nem kaptam, csak vérátömlesztéseket és infúziót kaptam. Kilenc napig csak a számba volt szabad venni a vizet és kiköpni. Nem volt szabad lenyelni. Utána már jobban voltam, már körülnéztem, kezdtem eszmélni. Aztán kihozták ezt a fejlövésest, közvetlenül a fal mellé tették az ágyát, hogy én beszélgessek vele, hogy nincsen-e neki agykárosodása, tehát tud-e kommunikálni.”

Múzeumi műtárgyainkat megtekintheti online is az alábbi képre kattintva a Múzeumdigitár oldalán.

MúzeumDigitár